Posojila za okoljske naložbe za podjetja

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

RazpisnikEko sklad
Namenjeno za pravne osebe
Čas objave 15.04.2016
Rok prijave do objave v Uradnem listu
Področja Energija (24), Okolje (62)
PovezavaSpletna stran razpisa

Vsi aktivni razpisi razpisnika Eko sklad

VSI (18) MSP (2) Okolje (18) Energija (17) Promet (1)
Rok prijaveNamenRazpisnik
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad