Tehnična pomoč čebelarjem

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

RazpisnikMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Namenjeno za pravne osebe
Čas objave 22.03.2019
Rok prijave 13.07.2019
Področja Kmetijstvo (57)
PovezavaSpletna stran razpisa

Vsi aktivni razpisi razpisnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

VSI (15) Okolje (5) Kmetijstvo (15)
Rok prijaveNamenRazpisnik
24.09.19 Spodbude za ureditev gozdne infrastrukture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude občinam za naložbe v ribiška pristanišča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
31.07.19 Racionalizacija sezonske selitve panjev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč za dela za odpravo škode in obnovo gozda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč za ureditev gozdnih vlak Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.07.19 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.07.19 Spodbude za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za preusmeritev v ekološko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za izboljšavo infrastrukture ribiških pristanišč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano