Sofinanciranje ureditve parkirišč, Postojna

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ureditve in razširitve parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznih večstanovanjskih objektov v Postojni v letu 2019

RazpisnikObčina Postojna
Namenjeno za fizične osebe
Čas objave 30.05.2019
Rok prijave 30.06.2019
Področja Okolje (150)
PovezavaSpletna stran razpisa

Vsi aktivni razpisi razpisnika Občina Postojna

VSI (6) MSP (4) Konkurenčnost (3) Raziskave in inovacije (1) Kmetijstvo (1) Okolje (1)
Rok prijaveNamenRazpisnik
30.09.19 Spodbude za izgradnjo proizvodnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za začetne naložbe in naložbe v razširjenje dejavnosti in razvoj, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za inovacije, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za delovanje mladih podjetij, Postojna Občina Postojna
23.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Postojna Občina Postojna
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Postojna Občina Postojna