Aktualni razpisi
VSI (334) Okolje (118) MSP (123) Energija (33) Raziskave in inovacije (43) Konkurenčnost (93) Kmetijstvo (75) Zaposlovanje (58) Promet (7) Izobraževanja in usposabljanja (34) Turizem (12) Regije in lokalni razvoj (16) Zdravje (3)
Rok prijaveNamenRazpisnik
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Šentrupert Občina Šentrupert
14.03.19 Program LIFE Evropska komisija
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
31.10.20 Posojila za tehnološko-razvojne projekte SID banka
31.08.18 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (PRP 2014-2020; podukrep 4.3) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.06.20 Aktivni do upokojitve Zavod za zaposlovanje
12.07.18 Sredstva za rešitve s področja letalske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
06.09.18 Javno-zasebna partnerstva na področju bio-osnovane industrije Evropska komisija
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Polzela Občina Polzela
21.06.18 Male komunalne čistilne naprave, Dravograd Občina Dravograd
28.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Hajdina Občina Hajdina
15.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Hajdina Občina Hajdina
07.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Logatec Občina Logatec
14.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ptuj Mestna občina Ptuj
25.05.18 Sofinanciranje obnove fasad, Bohinj Občina Bohinj
20.10.18 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
07.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Vipava Občina Vipava
31.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Cankova Občina Cankova
31.08.18 Spodbude za zaposlovanje, Komen Občina Komen
31.08.18 Pomoči za gradnjo namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
09.05.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Prebold Občina Prebold
07.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Žiri Občina Žiri
01.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Ajdovščina Občina Ajdovščina
07.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Mežica Občina Mežica
23.05.18 Spodbude za investicije, promocijo in najem poslovnih prostorov, Šempeter-Vrtojba Občina Šempeter-Vrtojba
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Trbovlje Občina Trbovlje
02.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Cirkulane Občina Cirkulane
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Črnomelj Občina Črnomelj
28.09.18 Pomoč pri prvem reševanju stanovanjskega problema, Semič Občina Semič
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad, Semič Občina Semič
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Semič Občina Semič
28.09.18 Spodbude za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov, Semič Občina Semič
03.05.18 Subvencioniranje obrestne mere za stanovanjska posojila, Vipava Občina Vipava
19.10.18 Subvencija obrestne mere, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
31.03.19 Garancije za posojila, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
do objave na spletni strani ministrstva Nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
18.07.18 Spodbude za naložbe v kmetijska gospodarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.04.18 Sofinanciranje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
do objave na spletni strani ministrstva Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
18.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Dobrepolje Občina Dobrepolje
04.05.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Hrastnik Občina Hrastnik
07.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Jezersko Občina Jezersko
07.05.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Jezersko Občina Jezersko
07.09.18 Spodbude za razvoj podeželja, Maribor Mestna občina Maribor
05.11.18 Male čistilne naprave, Vitanje Občina Vitanje
19.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Zreče Občina Zreče
31.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Zreče Občina Zreče
31.12.18 Male čistilne naprave, Rogašovci Občina Rogašovci
05.11.18 Individualni kanalizacijski priključki in male čistilne naprave, Krško Občina Krško
30.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
10.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Poljčane Občina Poljčane
05.06.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Poljčane Občina Poljčane
07.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Ptuj Mestna občina Ptuj
30.04.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Tržič Občina Tržič
11.07.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Jesenice Občina Jesenice
15.05.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Škofja Loka Občina Škofja Loka
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
15.11.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Vipava Občina Vipava
03.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Vrhnika Občina Vrhnika
13.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Velenje Občina Velenje
11.06.18 Male komunalne čistilne naprave, Luče Občina Luče
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ormož Občina Ormož
02.10.18 Sredstva za promocijo lastnih izdelkov in storitev podjetja, Ormož Občina Ormož
20.04.18 Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad
23.04.18 Pomoč za najeta stanovanjska posojila, Ajdovščina Občina Ajdovščina
24.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Brežice Občina Brežice
30.11.18 Spodbude za razvoj gospodarstva v industrijskih in obrtno poslovnih conah, Brežice Občina Brežice
23.04.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kamnik Občina Kamnik
26.09.18 Spodbude za energetske ukrepe, Kamnik Občina Kamnik
03.10.18 Denarna pomoč za odstranjevanje azbestne kritine, Kamnik Občina Kamnik
18.05.18 Spodbude za zaposlovanje, Laško Občina Laško
16.11.18 Sofinanciranje komunalnega prispevka za podjetja, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
07.05.18 Spodbujanje začetnih investicij, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
07.05.18 Spodbude za zagon novih inovativnih podjetij, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
07.05.18 Spodbujanje projektov inovacij, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
07.05.18 Sofinanciranje promocijskih aktivnosti, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
07.05.18 Spodbude za zaposlovanje, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
07.05.18 Spodbude za prijave na mednarodne in državne vire SRIP, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
23.04.18 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja, Ptuj Mestna občina Ptuj
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Videm Občina Videm
30.04.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Žalec Občina Žalec
31.07.18 Racionalizacija sezonske selitve panjev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
31.07.18 Tehnična pomoč čebelarjem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Dobrna Občina Dobrna
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Gorje Občina Gorje
31.12.18 Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, Ormož Občina Ormož
24.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Dobrna Občina Dobrna
23.04.18 Male komunalne naprave, Sveta Ana Občina Sveta Ana
31.12.18 Subvencije za obnovo fasad, streh, zunanjih vrat in oken, Trbovlje Občina Trbovlje
31.12.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Majšperk Občina Majšperk
19.06.18 Spodbude za internacionalizacijo MSP Evropska komisija
20.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Miren-Kostanjevica Občina Miren-Kostanjevica
11.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Šempeter-Vrtojba Občina Šempeter-Vrtojba
30.11.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
30.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Vuzenica Občina Vuzenica
31.12.18 Spodbude za kmetijstvo, Majšperk Občina Majšperk
31.08.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kidričevo Občina Kidričevo
31.12.18 Male čistilne naprave, Puconci Občina Puconci
28.08.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Gorje Občina Gorje
04.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Bled Občina Bled
23.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Škocjan Občina Škocjan
15.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Šenčur Občina Šenčur
26.04.18 Financiranje evropskih energetskih projektov Evropska komisija
29.06.18 Spodbude za obnovo fasad in streh, Laško Občina Laško
12.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
21.09.18 Sofinanciranje investicij podjetij, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
21.09.18 Sofinanciranje stroškov promocije MSP, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
21.09.18 Spodbude za samozaposlovanje, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Makole Občina Makole
30.09.18 Priključki na kanalizacijske sisteme, Podčetrtek Občina Podčetrtek
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Podčetrtek Občina Podčetrtek
13.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Celje Mestna občina Celje
30.09.18 Spodbude za investicije, Postojna Občina Postojna
30.09.18 Spodbude za delovanje mladih podjetij, Postojna Občina Postojna
30.09.18 Spodbude za investicije, Postojna Občina Postojna
25.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Tišina Občina Tišina
31.05.18 Spodbude za zaposlovanje, Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje-Kozina
30.10.18 Subvencije za reševanje stanovanjskega problema mladih, Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje-Kozina
18.05.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Sevnica Občina Sevnica
11.05.18 Spodbude za promocijo slovenske znanosti Javna agencija za raziskovalno dejavnost
04.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Železniki Občina Železniki
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
21.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Lendava Občina Lendava
01.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Mokronog - Trebelno Občina Mokronog - Trebelno
20.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
15.06.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Bloke Občina Bloke
13.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Cerkvenjak občina Cerkvenjak
26.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
09.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Grad Občina Grad
29.06.18 Spodbude za kmetijstvo, Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi
09.05.18 Spodbude za sklepanje partnerstev podjetij SPIRIT
24.05.18 Spodbude za inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.04.18 Spodbude za projekte inovacij, Ajdovščina Občina Ajdovščina
31.12.18 Male čistilne naprave, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
30.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Metlika Občina Metlika
22.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Postojna Občina Postojna
04.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Prebold Občina Prebold
25.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Semič Občina Semič
26.09.18 Sofinanciranje prenove stavb v starem mestnem jedru, Črnomelj Občina Črnomelj
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Andraž v Slov. goricah Občina Sveti Andraž v Slov. goricah
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Vransko Občina Vransko
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad in streh, Metlika Občina Metlika
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Škofja Loka Občina Škofja Loka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Prebold Občina Prebold
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Kozje Občina Kozje
30.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Lovrenc na Pohorju Občina Lovrenc na Pohorju
07.06.18 Spodbude za kmetijstvo, Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
19.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Divača Občina Divača
15.12.18 Spodbude za zaposlovanje presežnih delavcev RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik
25.05.18 Spodbude za udeležbo na sejmih, Ajdovščina Občina Ajdovščina
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Cerknica Občina Cerknica
31.10.18 Črpališča odpadnih voda, Cerknica Občina Cerknica
01.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
13.09.18 Program za raziskave in razvoj Eurostars Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Mirna Občina Mirna
17.12.20 Nagrada za inovativne baterije za e-vozila, Obzorje 2020 Evropska komisija
20.09.18 Spodbude za RR na področju elektronskih komponent in sistemov Evropska komisija
20.09.18 Spodbude za inovacije na področju elektronskih komponent in sistemov Evropska komisija
15.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Metlika Občina Metlika
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
28.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Rečica ob Savinji Občina Rečica ob Savinji
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Rečica ob Savinji Občina Rečica ob Savinji
12.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Vodice Občina Vodice
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Vodice Občina Vodice
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk Občina Majšperk
01.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Rače - Fram Občina Rače - Fram
15.10.18 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
12.11.18 Spodbude energetske prenove stavb občin Ministrstvo za infrastrukturo
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Krško Občina Krško
23.11.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Tolmin Občina Tolmin
11.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Kranj Mestna občina Kranj
15.10.18 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
01.12.18 Male čistilne naprave, Makole Občina Makole
07.06.18 Spodbude za kmetijstvo, Gornja Radgona Občina Gornja Radgona
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Poljčane Občina Poljčane
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Puconci Občina Puconci
15.11.18 Spodbude za investicijska vlaganja, Ajdovščina Občina Ajdovščina
02.11.18 Spodbude za podjetništvo, inovativnost, turizem, Ruše Občina Ruše
15.11.18 Spodbude za zaposlovanje, Rogatec Občina Rogatec
19.10.18 Individualni kanalizacijski priključki, Kočevje Občina Kočevje
14.12.18 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Peč Občina Mirna Peč
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ljubno Občina Ljubno
09.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
25.05.18 Podpora za podnebno ukrepanje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25.05.18 Podpora razvoju novih proizvodnih praks Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
28.03.19 Male komunalne čistilne naprave, Sevnica Občina Sevnica
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Starše Občina Starše
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Starše Občina Starše
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Straža Občina Straža
12.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Trebnje Občina Trebnje
31.12.18 Male čistilne naprave, Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki
30.04.18 Spodbude za kmetijstvo, Šmartno pri Litiji Občina Šmartno pri Litiji
20.09.18 Štipendije za deficitarne poklice 2018/2019 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
13.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Pivka Občina Pivka
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec Občina Dobrova-Polhov Gradec
03.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
26.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Pivka Občina Pivka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Medvode Občina Medvode
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Postojna Občina Postojna
11.07.18 Male komunalne čistilne naprave, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj Občina Šoštanj
31.05.18 Spodbude za kmetijstvo, Ormož Občina Ormož
01.11.18 Spodbude za zaposlovanje, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Gornja Radgona Občina Gornja Radgona
05.10.18 Spodbude za odstranjevanje azbestne kritine, Pivka Občina Pivka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Brda Občina Brda
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Pivka Občina Pivka
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
31.01.19 Spodbude za malo gospodarstvo in dopolnilno dejavnost na kmetiji, Podvelka Občina Podvelka
31.05.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Gornja Radgona Občina Gornja Radgona
30.11.18 Spodbude za naložbe mikro podjetij, Mislinja Občina Mislinja
30.09.18 Spodbude za samozaposlitev, Mislinja Občina Mislinja
15.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice
01.10.18 Mikroposojila na problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
28.12.20 Fullbright štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
31.05.18 Sofinanciranje prireditev, Ajdovščina Občina Ajdovščina
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji Spodbuda za prijave projektov na program Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
07.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica
31.12.18 Usposabljanje iz socialnega podjetništva Zavod za zaposlovanje
22.11.19 Po kreativni poti do znanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
30.01.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
31.05.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
15.05.18 Udeležba na tujih sejmih v 2018 SPIRIT
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu – mladi Zavod za zaposlovanje
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Gorenjska regija BSC Kranj
30.04.18 Male komunalne čistilne naprave, Mirna Peč Občina Mirna Peč
08.05.18 Sofinanciranje članarin v mednarodnih znanstvenih združenjih Javna agencija za raziskovalno dejavnost
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
31.08.18 Dolgoročna investicijska posojila za gospodarstvo, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
31.08.18 Dolgoročna posojila za razvojne projekte gospodarstva, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
18.08.18 Spodbude za prihodnje vodilne pobude Evropska komisija
12.09.18 Štipendije za najbolj obetavne raziskovalce Evropska komisija
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za področje preobrazbe evropske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrije prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.03.19 Spodbude za raziskave na področju IKT, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrijske trajnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.12.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
30.09.18 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
23.01.19 Spodbude na področju trajnostne varnosti živil Evropska komisija
04.11.20 Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
do porabe sredstev Dolgoročni krediti z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalno razvojni center Koper
30.08.18 Izbor projektov za kadrovske štipendije, Zasavje Regionalna razvojna agencija Zasavje
30.09.18 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Primorsko-notranjska Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
05.07.18 Spodbude za občine za ukrepe trajnostne mobilnosti Ministrstvo za infrastrukturo
19.04.18 Krediti z garancijami (RGS), Zasavje Regionalna razvojna agencija Zasavje
19.04.18 Krediti z garancijami (RGS), Pomurje Razvojna agencija Sinergija
30.09.18 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
27.08.18 Spodbude za razvoj na področju spletne varnosti Evropska komisija
31.05.18 Štipendije za Erasmus+ 2017 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
maj 2018 Finančna podpora pri zaposlitvi v drugi državi Švedski zavod za zaposlovanje
11.03.19 Spodbude za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
04.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
31.07.18 Delovni preizkus 2017/2018 Zavod za zaposlovanje
15.05.18 Garancije za kredite (RGS), Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje RS
16.05.18 Posojila z garancijami (RGS), Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
15.05.18 Krediti z garancijami (RGS), Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
16.05.18 Garancije za bančne kredite (RGS), Goriška regija Razvojna agencija ROD Ajdovščina
06.05.18 Garancije za kredite v Primorsko-notranjski regiji Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
07.06.18 Subvencije za eko daljinsko ogrevanje Ministrstvo za infrastrukturo
16.05.18 Krediti in garancije za MSP (RGS), Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC
07.09.18 Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
27.11.18 Razvoj enkranov na dotik za slabovidne, Obzorje 2020 Evropska komisija
22.04.18 Krediti in garancije za MSP Koroške regije Regionalna razvojna agencija Koroška
22.04.18 Garancije za posojila MSP, Podravje Mariborska razvojna agencija
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.12.18 Spodbude za okoljske znake v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
20.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Žalec občina Žalec
do objave Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
do porabe sredstev Spodbude za izobraževanje, Žalec občina Žalec
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žalec občina Žalec
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
07.06.18 Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije Ministrstvo za infrastrukturo
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za nakup vozil za potniški promet Eko sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč ob smrti ali nezmožnosti za delo na kmetiji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
28.09.18 Program Fulbright Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
16.05.18 Krediti z garancijami v Obalno kraški regiji Regionalni razvojni center Koper
15.05.18 Krediti in garancije za MSP Savinjske regije Razvojna agencija Savinjske regije
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
01.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Zavrč Občina Zavrč
26.06.18 Transnacionalni programi sodelovanja, turizem in okolje Nadzorna komisija programa Adrion
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
31.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Gornji Grad Občina Gornji Grad
07.05.18 Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, Kranj Mestna občina Kranj
30.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Tomaž Občina Sveti Tomaž
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Velike Lašče Občina Velike Lašče
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
30.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Vuzenica Občina Vuzenica
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kozje Občina Kozje
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
19.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Rače - Fram Občina Rače - Fram
17.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Rače - Fram Občina Rače - Fram
vse leto Eureka Eureka sekretariat
30.06.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
05.10.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Rače - Fram Občina Rače - Fram
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Goriška Posoški razvojni center
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE