Aktualni razpisi
VSI (355) Raziskave in inovacije (33) Okolje (131) Izobraževanja in usposabljanja (76) MSP (113) Zaposlovanje (56) Konkurenčnost (84) Turizem (8) Kmetijstvo (58) Regije in lokalni razvoj (7) Energija (29) Promet (4) Zdravje (3)
Rok prijaveNamenRazpisnik
12.11.18 Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo Javna agencija za raziskovalno dejavnost
01.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Piran Občina Piran
04.10.18 Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
12.10.18 Spodbude za obrt, podjetništvo in sobodajalstvo, Borovnica Občina Borovnica in OOZ Vrhnika
12.10.18 Pomoč za izobraževanje na področju kmetijstva, Grosuplje Občina Grosuplje
15.10.18 Nagrade za študente, Lenart Občina Lenart
15.10.18 Nagrade za zlate maturante, Lenart Občina Lenart
01.10.18 Sofinanciranje prevoza mleka, Postojna Občina Postojna
10.10.18 Občinske štipendije, Velenje Mestna občina Velenje
12.10.18 Občinske štipendije, Grosuplje Občina Grosuplje
12.10.18 Občinske štipendije, Makole Občina Makole
05.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Loška dolina Občina Loška dolina
03.10.18 Spodbude za ribištvo, Piran Občina Piran
09.10.18 Občinske štipendije, Trbovlje Občina Trbovlje
12.10.18 Občinske štipendije, Miklavž na Dravskem polju Občin Miklavž na Dravskem polju
12.10.18 Športna štipendija, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
10.10.18 Občinske štipendije, Šentrupert Občina Šentrupert
08.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Idrija Občina Idrija
01.10.21 E‑poslovanje 2019–2022 SPIRIT
30.10.18 Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in BiH Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
19.11.18 Posojila za podjetniške projekte in projekte na področju lesarstva Slovenski regionalno razvojni sklad
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Celje Mestna občina Celje
17.10.18 Štipendije za raziskovalce na začetku samostojne kariere, ERC Evropski raziskovalni svet
08.11.18 Štipendije za sodelovanja raziskovalnih skupin, ERC Evropski raziskovalni svet
10.10.18 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Radovljica Občina Radovljica
10.10.18 Krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
30.04.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
10.10.18 Občinske štipendije, Ormož Občina Ormož
04.10.18 Denarna pomoč za študij v tujini, Laško Občina Laško
30.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Videm Občina Videm
12.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Zavrč Občina Zavrč
15.10.18 Sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško Občina Krško
30.04.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
05.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Komenda Občina Komenda
10.10.18 Sofinanciranje študija v tujini, Mengeš Občina Mengeš
30.08.19 Dolgoročna investicijska posojila, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.08.19 Dolgoročna posojila za razvojne projekte, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.08.19 Dolgoročna mikroposojila za mikro in mala podjetja, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
15.10.18 Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij, Sevnica Občina Sevnica
15.10.18 Štipendije za deficitarne poklice, Sevnica Občina Sevnica
05.10.18 Štipendije za nadarjene študente, Murska Sobota Mestna občina Murska Sobota
28.02.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije
03.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kamnik Občina Kamnik
09.10.18 Občinske štipendije, Trebnje Občina Trebnje
30.06.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Obalno - kraška regija Regionalni razvojni center Koper
28.09.18 Občinske štipendije, Mirna Občina Mirna
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Brezovica Občina Brezovica
27.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Cirkulane Občina Cirkulane
27.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Cirkulane Občina Cirkulane
15.10.18 Občinske štipendije, Starše Občina Starše
09.11.18 Pomoč mladim pri prvem reševanju stanovanjskega problema, Rogašovci Občina Rogašovci
01.10.18 Finančna pomoč za dijake in študente, Kamnik Občina Kamnik
26.09.18 Občinske štipendije, Kanal ob Soči Občina Kanal ob Soči
15.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Rogašovci Občina Rogašovci
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Savinjska Razvojna agencija Savinjske regije
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Primorsko-notranjska regija RRA Zeleni kras
02.10.18 Spodbude za raziskovalne projekte Javna agencija za raziskovalno dejavnost
30.03.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Goriška Posoški razvojni center
31.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Destrnik Občina Destrnik
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Destrnik Občina Destrnik
25.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Gornji Petrovci Občina Gornji Petrovci
05.10.18 Občinske štipendije, Žalec Občina Žalec
20.11.18 Spodbude za pilotne in demonstracijske projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.09.19 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
28.09.18 Spodbude za tržne raziskave, mednarodne forume in certifikate SPIRIT
01.11.18 Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
15.10.18 Štipendije za študente, Destrnik Občina Destrnik
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Šentilj Občina Šentilj
03.10.18 Štipendije za študente in dijake, Ruše Občina Ruše
02.11.18 Posojila za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, Kobarid Občina Kobarid
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Dobrovnik Občina Dobrovnik
23.10.19 Delovni preizkus 2018/2019 Zavod za zaposlovanje
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Bovec Občina Bovec
30.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Bovec Občina Bovec
30.10.18 Spodbude za izobraževanje in usposabljanje, Bovec Občina Bovec
30.10.18 Sofinanciranje promocije, Bovec Občina Bovec
do porabe sredstev Inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za preusmeritev v ekološko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
19.10.18 Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.11.18 Posojila za kmetijske in gozdarske projekte Slovenski regionalno razvojni sklad
03.12.18 Predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev Slovenski regionalno razvojni sklad
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Rogašovci Občina Rogašovci
15.11.18 Male čistilne naprave, Vojnik Občina Vojnik
01.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Markovci Občina Markovci
05.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Markovci Občina Markovci
14.11.18 Kmetijske digitalne integracijske platforme Evropska komisija
15.11.18 Spodbude za samozaposlovanje, Šentilj Občina Šentilj
28.09.18 Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij Ministrstvo za javno upravo
02.10.18 Projekti za tržni nadzor nad proizvodi v EU Evropska komisija
15.10.18 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Maribor Mestna občina Maribor
05.10.18 Štipendije in enkratne denarne pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
05.10.18 Spodbude za raziskovalce na začetku kariere Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Beltinci Občina Beltinci
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Destrnik Občina Destrnik
05.10.18 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
15.10.18 Finančne nagrade za dijake in študente, Sv. Jurij v Slovenskih goricah Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah
08.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Dobrepolje Občina Dobrepolje
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Duplek Občina Duplek
29.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Duplek Občina Duplek
01.10.18 Komunalne čistilne naprave, Škocjan Občina Škocjan
19.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Šalovci Občina Šalovci
12.10.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero za malo gospodarstvo, Piran Občina Piran
01.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Vrhnika Občina Vrhnika
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Laško Občina Laško
do porabe sredstev Spodbude za izboljšavo infrastrukture ribiških pristanišč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.03.19 Posojila za razvoj kmetijstva, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
15.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Sodražica Občina Sodražica
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Borovnica Občina Borovnica
05.10.18 Občinske štipendije, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Radenci Občina Radenci
19.10.18 Subvencije obrestne mere podjetniških kreditov, Primorsko-notranjska RRA Zeleni kras
08.10.18 Denarna nagrada za študente, Hajdina Občina Hajdina
do porabe sredstev Spodbude za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.12.19 Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice Zavod za zaposlovanje
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Železniki Občina Železniki
30.10.18 Sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
01.06.21 Nagrada 'evropska cenovno ugodna izstrelitev v vesolje', Obzorje 2020 Evropska komisija
20.11.18 Spodbude za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin, Ajdovščina Občina Ajdovščina
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
31.10.18 Podjetniška posojila, Hoče - Slivnica Občina Hoče - Slivnica
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
22.10.18 Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov Slovenski podjetniški sklad
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Radeče Občina Radeče
10.11.18 Štipendije in sofinanciranje projektov (Slovenske gorice, Prlekija, Haloze) Ustanova dr. Antona Trstenjaka
31.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
31.10.18 Subvencioniranje obresti bančnih posojil, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Škocjan Občina Škocjan
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Železniki Občina Železniki
01.10.18 Male čistilne naprave, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
01.11.18 Male čistilne naprave, Brežice Občina Brežice
15.12.18 Male čistilne naprave, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
30.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Gorenja vas – Poljane Občina Gorenja vas – Poljane
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad, Ribnica Občina Ribnica
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Štore Občina Štore
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Šentrupert Občina Šentrupert
19.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žetale Občina Žetale
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Žiri Občina Žiri
01.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
01.10.18 Subvencije za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov, Kamnik Občina Kamnik
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Moravče Občina Moravče
28.09.18 Spodbude za projekte lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin, Vodice LAS Za mesto in vas
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave in hišna črpališča, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
30.10.18 Spodbude za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije, Celje Energetika Celje
15.10.18 Subvencije za samozaposlitev, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
28.06.19 Spodbude za usposabljanje brezposelnih v deficitarnih poklicih Zavod RS za zaposlovanje
27.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Apače Občina Apače
do porabe sredstev Spodbude za predelavo ribiških proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
31.10.18 Razvojna posojila na problemskih območjih Slovenski regionalno razvojni sklad
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Dobrovnik Občina Dobrovnik
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Pesnica Občina Pesnica
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Kamnik Občina Kamnik
22.10.18 Posojila za razvoj obrti in drobnega gospodarstva, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
22.10.18 Investicijska posojila za kmetijsko dejavnost, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
14.03.19 Program LIFE Evropska komisija
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Renče-Vogrsko Občina Renče-Vogrsko
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
30.06.20 Aktivni do upokojitve Zavod za zaposlovanje
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Polzela Občina Polzela
15.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Hajdina Občina Hajdina
15.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Hajdina Občina Hajdina
20.10.18 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
01.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Ajdovščina Občina Ajdovščina
30.09.18 Študijska finančna pomoč, Gorišnica Občina Gorišnica
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Trbovlje Občina Trbovlje
02.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Cirkulane Občina Cirkulane
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Črnomelj Občina Črnomelj
28.09.18 Pomoč pri prvem reševanju stanovanjskega problema, Semič Občina Semič
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad, Semič Občina Semič
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Semič Občina Semič
28.09.18 Spodbude za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov, Semič Občina Semič
19.10.18 Subvencija obrestne mere, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
31.03.19 Garancije za posojila, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
do objave na spletni strani ministrstva Nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
05.11.18 Male čistilne naprave, Vitanje Občina Vitanje
31.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Zreče Občina Zreče
31.12.18 Male čistilne naprave, Rogašovci Občina Rogašovci
05.11.18 Individualni kanalizacijski priključki in male čistilne naprave, Krško Občina Krško
10.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Poljčane Občina Poljčane
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
15.11.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Vipava Občina Vipava
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ormož Občina Ormož
02.10.18 Sredstva za promocijo lastnih izdelkov in storitev podjetja, Ormož Občina Ormož
30.11.18 Spodbude za razvoj gospodarstva v industrijskih in obrtno poslovnih conah, Brežice Občina Brežice
26.09.18 Spodbude za energetske ukrepe, Kamnik Občina Kamnik
03.10.18 Denarna pomoč za odstranjevanje azbestne kritine, Kamnik Občina Kamnik
16.11.18 Sofinanciranje komunalnega prispevka za podjetja, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Videm Občina Videm
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Dobrna Občina Dobrna
31.12.18 Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, Ormož Občina Ormož
31.12.18 Subvencije za obnovo fasad, streh, zunanjih vrat in oken, Trbovlje Občina Trbovlje
31.12.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Majšperk Občina Majšperk
30.11.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
30.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Vuzenica Občina Vuzenica
31.12.18 Spodbude za kmetijstvo, Majšperk Občina Majšperk
26.10.18 Sofinanciranje obnove fasad, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
31.12.18 Male čistilne naprave, Puconci Občina Puconci
15.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Šenčur Občina Šenčur
12.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Makole Občina Makole
30.09.18 Priključki na kanalizacijske sisteme, Podčetrtek Občina Podčetrtek
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Podčetrtek Občina Podčetrtek
30.09.18 Spodbude za investicije, Postojna Občina Postojna
30.09.18 Spodbude za delovanje mladih podjetij, Postojna Občina Postojna
30.09.18 Spodbude za investicije, Postojna Občina Postojna
25.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Tišina Občina Tišina
25.09.18 Sofinanciranje razvoja turistične ponudbe Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.10.18 Subvencije za reševanje stanovanjskega problema mladih, Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje-Kozina
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
21.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Lendava Občina Lendava
01.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Mokronog - Trebelno Občina Mokronog - Trebelno
09.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Grad Občina Grad
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi
31.12.18 Male čistilne naprave, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
26.09.18 Sofinanciranje prenove stavb v starem mestnem jedru, Črnomelj Občina Črnomelj
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Andraž v Slov. goricah Občina Sveti Andraž v Slov. goricah
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Vransko Občina Vransko
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad in streh, Metlika Občina Metlika
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Škofja Loka Občina Škofja Loka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Prebold Občina Prebold
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Kozje Občina Kozje
19.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Divača Občina Divača
15.12.18 Spodbude za zaposlovanje presežnih delavcev RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Cerknica Občina Cerknica
31.10.18 Črpališča odpadnih voda, Cerknica Občina Cerknica
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Mirna Občina Mirna
17.12.20 Nagrada za inovativne baterije za e-vozila, Obzorje 2020 Evropska komisija
15.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Metlika Občina Metlika
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Rečica ob Savinji Občina Rečica ob Savinji
12.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Vodice Občina Vodice
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Vodice Občina Vodice
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk Občina Majšperk
01.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Rače - Fram Občina Rače - Fram
12.11.18 Spodbude energetske prenove stavb občin Ministrstvo za infrastrukturo
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Krško Občina Krško
23.11.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Tolmin Občina Tolmin
15.10.18 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
01.12.18 Male čistilne naprave, Makole Občina Makole
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Poljčane Občina Poljčane
15.11.18 Spodbude za investicijska vlaganja, Ajdovščina Občina Ajdovščina
02.11.18 Spodbude za podjetništvo, inovativnost, turizem, Ruše Občina Ruše
15.11.18 Spodbude za zaposlovanje, Rogatec Občina Rogatec
19.10.18 Individualni kanalizacijski priključki, Kočevje Občina Kočevje
14.12.18 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Peč Občina Mirna Peč
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ljubno Občina Ljubno
09.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
28.03.19 Male komunalne čistilne naprave, Sevnica Občina Sevnica
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Starše Občina Starše
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Starše Občina Starše
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Straža Občina Straža
12.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Trebnje Občina Trebnje
31.12.18 Male čistilne naprave, Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec Občina Dobrova-Polhov Gradec
03.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
26.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Pivka Občina Pivka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Medvode Občina Medvode
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Postojna Občina Postojna
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj Občina Šoštanj
01.11.18 Spodbude za zaposlovanje, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Gornja Radgona Občina Gornja Radgona
05.10.18 Spodbude za odstranjevanje azbestne kritine, Pivka Občina Pivka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Brda Občina Brda
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Pivka Občina Pivka
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
31.01.19 Spodbude za malo gospodarstvo in dopolnilno dejavnost na kmetiji, Podvelka Občina Podvelka
30.11.18 Spodbude za naložbe mikro podjetij, Mislinja Občina Mislinja
30.09.18 Spodbude za samozaposlitev, Mislinja Občina Mislinja
15.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice
01.10.18 Mikroposojila na problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
28.12.20 Fullbright štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji Spodbuda za prijave projektov na program Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
07.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica
31.12.18 Usposabljanje iz socialnega podjetništva Zavod za zaposlovanje
22.11.19 Po kreativni poti do znanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
30.01.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu – mladi Zavod za zaposlovanje
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Gorenjska regija BSC Kranj
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
02.04.19 Spodbude za digitalizacijo industrije in storitev, Obzorje 2020 Evropska komisija
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za področje preobrazbe evropske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrije prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.03.19 Spodbude za raziskave na področju IKT, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrijske trajnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.12.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
30.09.18 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
23.01.19 Spodbude na področju trajnostne varnosti živil Evropska komisija
04.11.20 Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
do porabe sredstev Dolgoročni krediti z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalno razvojni center Koper
30.09.18 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Primorsko-notranjska Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
30.09.18 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
27.09.18 Spodbude za razvoj na področju spletne varnosti Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
maj 2018 Finančna podpora pri zaposlitvi v drugi državi Švedski zavod za zaposlovanje
11.03.19 Spodbude za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
12.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje RS
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
27.11.18 Razvoj enkranov na dotik za slabovidne, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.12.18 Spodbude za okoljske znake v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
20.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Žalec občina Žalec
do objave Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
do porabe sredstev Spodbude za izobraževanje, Žalec občina Žalec
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žalec občina Žalec
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
28.09.18 Program Fulbright Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Velike Lašče Občina Velike Lašče
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
30.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Vuzenica Občina Vuzenica
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kozje Občina Kozje
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
19.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Rače - Fram Občina Rače - Fram
17.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Rače - Fram Občina Rače - Fram
vse leto Eureka Eureka sekretariat
05.10.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Rače - Fram Občina Rače - Fram
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Goriška Posoški razvojni center
08.10.18 Žepnine za dijake in študente, Rače-Fram Občina Rače-Fram
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE