Aktualni razpisi
VSI (386) Izobraževanja in usposabljanja (67) Kmetijstvo (50) Zaposlovanje (60) Raziskave in inovacije (43) MSP (122) Konkurenčnost (102) Okolje (153) Energija (30) Turizem (11) Zdravje (4) Regije in lokalni razvoj (13) Promet (4)
Rok prijaveNamenRazpisnik
15.10.19 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
14.10.19 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Radovljica Občina Radovljica
14.01.20 Mreže za inovativno usposabljanje MSC Evropska komisija
08.10.19 Štipendije za študente, Trbovlje Občina Trbovlje
14.10.19 Štipendije za dijake in študente, Ormož Občina Ormož
11.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Zavrč Občina Zavrč
30.09.19 Žepnine za dijake, Pesnica Občina Pesnica
05.11.19 Sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov Javna agencija za raziskovalno dejavnost
24.10.19 Spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih SPIRIT
15.10.19 Štipendije za študij v tujini, Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
20.12.19 Spodbude za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijstvu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.10.19 Štipendije za bodoče prevzemnike kmetij, Sevnica Občina Sevnica
15.10.19 Štipendije za deficitarne poklice, Sevnica Občina Sevnica
07.10.19 Sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
07.10.19 Spodbude za investicije, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
15.01.20 Gostujoči sodelavec za inovacije v evropskih MSP (pilotska faza), Obzorje 2020 Evropska komisija
28.08.20 Neposredna dolgoročna investicijska posojila za podjetja, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
20.09.19 Spodbude za vlaganja v zasebne vodovode, Borovnica Občina Borovnica
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Šentilj Občina Šentilj
29.01.20 Vključevanje potrošnikov in odziv na povpraševanje, Obzorje 2020 Evropska komisija
11.12.19 Naslednja generacija fotovoltaične tehnologije s tankim premazom, Obzorje 2020 Evropska komisija
31.12.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Podvelka Občina Podvelka
18.10.19 Finančne nagrade za dijake in študente, Sv. Jurij v Slov. goricah Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
30.09.19 Spodbude za samozaposlovanje, Slovenj Gradec Mestna občina Slovenj Gradec
03.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Kamnik Občina Kamnik
03.10.19 Finančna pomoč za šolanje v kmetijskih programih, Kamnik Občina Kamnik
30.09.19 Štipendije za dijake in študente, Mirna Občina Mirna
01.10.19 Spodbude za samozaposlovanje, Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem
do porabe sredstev Nadomestila zaradi škod na ribah Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
23.09.19 Spodbude za projekte na področju Alpske konvencije Ministrstvo za okolje in prostor
30.09.19 Štipendije za specializirane poklice v kulturi Ministrstvo za kulturo
28.08.20 Neposredna dolgoročna posojila za razvoj poslovanja, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
28.08.20 Dolgoročna mikroposojila za mikro in mala podjetja, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
04.10.19 Štipendije za nadarjene študente, Murska Sobota Mestna občina Murska Sobota
04.11.19 Mali komunalne čistilne naprave, Tržič Občina Tržič
15.10.19 Štipendije za dijake in študente, Mokronog-Trebelno Občina Mokronog-Trebelno
04.10.19 Štipendije za dijake in študij v tujini, Žalec Občina Žalec
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Borovnica Občina Borovnica
20.09.19 Štipendije za dijake in študente, Videm Občina Videm
15.11.19 Spodbude za gradnjo namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Brežice Občina Brežice
18.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Beltinci Občina Beltinci
30.09.19 Žepnine za socialno ogrožene dijake in študente, Duplek Občina Duplek
31.10.19 Sofinanciranje obnove fasad in streh, Piran Občina Piran
04.11.19 Subvencija obrestne mere za stanovanjska posojila, Tolmin Občina Tolmin
14.10.19 Sofinanciranje obnove stavb v mestnem jedru, Krško Občina Krško
30.09.19 Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
16.12.19 Eureka 2019 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
17.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Krško Občina Krško
30.11.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
30.11.19 Spodbude za kmetijstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
07.10.19 Štipendije, Metlika Občina Metlika
03.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo in samozaposlitev, Sv. Jurij v Slovenskih goricah Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah
16.09.19 Žepnine za dijake, Starše Občina Starše
15.10.19 Štipendije za študente, Starše Občina Starše
24.10.19 Krepitev trajnostnega razvoja turizma Evropska komisija
23.09.19 Spodbude za subjekte inovativnega okolja SPIRIT
27.09.19 Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad
31.12.20 So-investiranje z zasebnimi investitorji Slovenski podjetniški sklad
03.10.19 Štipendije za dijake in študente, Ruše Občina Ruše
30.10.19 Odstranjevanje azbestne kritine, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
01.10.19 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Moravče Občina Moravče
30.10.19 Spodbude za reševanje stanovanjske problematike mladih, Trebnje Občina Trebnje
30.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, turizem in inovacije, Bovec Občina Bovec
20.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Metlika Občina Metlika
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Piran Občina Piran
27.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Rogašovci Občina Rogašovci
15.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Rogašovci Občina Rogašovci
30.10.19 Spodbude za razvoj kompetenc starejšega zaposlenega Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
19.11.19 Varnost IKT sistemov, Obzorje 2020 Evropska komisija
31.05.20 Štipendije za program Erasmus+ Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
30.04.20 Študijski obiski študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
30.04.20 Projektna gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
14.11.19 Stimuliranje inovacijskega potenciala v MSP, Obzorje 2020 Evropska komisija
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Borovnica Občina Borovnica
30.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Videm Občina Videm
05.11.19 Štipendije za sodelovanja raziskovalnih skupin, ERC Evropski raziskovalni svet (ERC)
15.11.19 Spodbude za samozaposlovanje, Šentilj Občina Šentilj
15.01.20 Big data za stavbe, Obzorje 2020 Evropska komisija
06.04.20 Spodbude na področju lesnih polproizvodov Slovenski podjetniški sklad
04.10.19 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
17.11.20 Male komunalne čistilne naprave, Šempeter-Vrtojba Občina Šempeter-Vrtojba
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Miren-Kostanjevica Občina Miren-Kostanjevica
13.11.19 Obzorje 2020: Središče inovacij za big data Evropska komisija
13.11.19 'Big data' inovacijsko središče, Obzorje 2020 Evropska komisija
05.10.19 Sofinanciranje partnerstev za nastop na tujih trgih SPIRIT
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
27.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Celje Mestna občina Celje
15.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Šentjur Občina Šentjur
29.10.19 Krepitev startupov in MSP na področju pravic intelektualne lastnine Evropska komisija
29.11.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Duplek Občina Duplek
02.11.19 Spodbude za kmetijstvo, Duplek Občina Duplek
18.10.19 Subvencija obrestne mere za posojila podjetij, Kobarid Občina Kobarid
05.02.20 Obzorje 2020: Podpora konkurenčnemu, nizkoogljičnemu in krožnemu gospodarstvu Evropska komisija
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Vrhnika Občina Vrhnika
31.03.20 Garancije in posojila iz garancijske sheme, Obalno-kraška regija in občina Ilirska Bistrica Regionalni razvojni center Koper
28.08.20 Neposredna posojila za kmetijstvo, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Cankova Občina Cankova
01.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Brežice Občina Brežice
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe učinkovite rabe energije, pravne osebe Eko sklad
16.09.19 Sofinanciranje gostovanj tujih strokovnjakov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
23.04.21 Spodbude za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti SPIRIT
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, občine Eko sklad
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Moravče Občina Moravče
15.11.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Črnomelj Občina Črnomelj
en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo Sofinanciranje projektov LIFE Ministrstvo za okolje in prostor
27.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Železniki Občina Železniki
27.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Železniki Občina Železniki
10.10.19 Štipendije iz Štipendijskega sklada UP 2019/2020 Štipendijski sklad Univerze v Ljubljani
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Dobrepolje Občina Dobrepolje
07.10.19 Zoisove štipendije 2019/2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
29.11.19 Razvojna posojila za problemska in obmejna območja Slovenski regionalno razvojni sklad
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
29.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
do objave v Uradnem listu Spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe Eko sklad
do porabe sredstev Spodbude za perspektivne mlade, Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje-Kozina
07.10.20 SME Instrument (EIC Accelerator Pilot) EASME
18.10.19 Sofinanciranje obresti podjetniških posojil, Primorsko-notranjska regija RRA Zeleni kras
30.10.19 Sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019 Občina Brežice
30.10.19 Sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2019, Brežice Občina Brežice
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Dobrna Občina Dobrna
07.10.19 Denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom, Hajdina Občina Hajdina
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Hrpelje - Kozina Občina Hrpelje - Kozina
24.09.19 Spodbude za ureditev gozdne infrastrukture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.10.22 Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih SPIRIT
30.09.19 Ugodna posojila občinam Slovenski regionalno razvojni sklad
25.11.19 Predfinanciranje projektov z odobrenimi EU sredstvi Slovenski regionalno razvojni sklad
09.12.19 Ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte Slovenski regionalno razvojni sklad
22.11.19 Subvencija obrestne mere za podjetja, Tolmin Občina Tolmin
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v stavbah s tremi ali več deli Eko sklad
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Radeče Občina Radeče
15.10.19 Subvencije za samozaposlitev, Hoče - Slivnica Občina Hoče - Slivnica
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Laško Občina Laško
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za nova komunalna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nova vozila za prevoz potnikov Eko sklad
09.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Pesnica Občina Pesnica
30 dni od objave razpisa na spletni strani občine Subvencija obrestne mere za stanovanjsko posojilo, Vipava Občina Vipava
08.11.19 Subvencija obrestne mere za naložbe podjetij, Vipava Občina Vipava
30.09.19 Proof of Concept Tehnološki park Ljubljana z evropskimi partnerji
31.03.23 Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
30.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Renče-Vogrsko Občina Renče-Vogrsko
30.11.19 Spodbude za inovativne turistične produkte Občina Ajdovščina
15.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Destrnik Občina Destrnik
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Markovci Občina Markovci
30.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Markovci Občina Markovci
31.10.19 Tretji poziv za Worth partnerski projekt Evropska unija
31.12.19 Spodbude za vgradnjo toplotne črpalke, Trbovlje Občina Trbovlje
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Radenci Občina Radenci
31.12.19 Male komunalne čistilne naprave, Trbovlje Občina Trbovlje
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Zavrč Občina Zavrč
29.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Brda Občina Brda
do preklica Sofinanciranje postopkov zaščite intelektualne lastnine Evropska komisija
18.11.19 Celovita energetska prenova stavb v lasti občin Ministrstvo za infrastrukturo
do porabe sredstev Spodbude občinam za naložbe v ribiška pristanišča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
16.09.19 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Domžale Občina Domžale
31.12.19 Male čistilne naprave, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
21.10.19 Investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero v kmetijski dejavnosti, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
20.11.19 Investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj malega gospodarstva, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
15.11.19 Spodbude za kmetijstvo, Grad Občina Grad
31.12.19 Male komunalne čistilne naprave, Polzela Občina Polzela
31.12.19 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec Občina Dobrova-Polhov Gradec
31.12.19 Male komunalne čistilne naprave, Grad Občina Grad
26.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Pivka Občina Pivka
01.10.19 Male čistilne naprave, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
23.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Apače Občina Apače
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Kamnik Občina Kamnik
25.09.19 Spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije, Kamnik Občina Kamnik
02.10.19 Spodbude za odstranjevanje azbestne kritine, Kamnik Občina Kamnik
20.12.19 Male komunalne čistilne naprave, Lendava Občina Lendava
31.12.19 Spodbude za obnovo fasad, streh, zunanjih vrat in oken, Trbovlje Občina Trbovlje
02.12.19 Male čistilne naprave, Vitanje Občina Vitanje
15.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Sodražica Občina Sodražica
31.12.19 Garancije za bančna posojila, Koroška RRA Koroška
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Tabor Občina Tabor
01.10.19 Spodbude za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov, Kamnik Občina Kamnik
do porabe sredstev Male komunalne čistilne naprave, Rečica ob Savinji Občina Rečica ob Savinji
30.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Škocjan Občina Škocjan
31.03.23 Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Rogatec Občina Rogatec
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Loška dolina Občina Loška dolina
06.12.19 Male komunalne čistilne naprave, Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica
15.12.19 Male čistilne naprave in črpališča odpadnih voda, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
26.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi
05.03.20 Spodbude za kmetijstvo, Žalec Občina Žalec
31.10.19 Male čistilne naprave, Cerknica Občina Cerknica
31.10.19 Spodbude za priklop na javno kanalizacijsko omrežje, Cerknica Občina Cerknica
31.10.19 Spodbude za izgradnjo in nakup črpališč odpadnih voda, Cerknica Občina Cerknica
30.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Škofja Loka Občina Škofja Loka
20.09.19 Spodbude za zaposlovanje, Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje-Kozina
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Medvode Občina Medvode
31.10.20 Male komunalne čistilne naprave, Žalec Občina Žalec
31.03.23 Vavčer za pripravo digitalne strategije Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za digitalni marketing Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad
30.10.19 Spodbude za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto, Celje Energetika Celje
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Cirkulane Občina Cirkulane
do porabe sredstev Posojila za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije SID banka
04.11.19 Male čistilne naprave, Krško Občina Krško
do porabe sredstev Spodbude za malo gospodarstvo, Majšperk Občina Majšperk
05.10.19 Sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine, Pivka Občina Pivka
05.11.19 Spodbude za kmetijstvo, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
do porabe sredstev Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
30.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Žalec Občina Žalec
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Črnomelj Občina Črnomelj
21.10.19 Subvencija obrestne mere, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Pivka Občina Pivka
31.03.20 Garancije in posojila, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
25.09.20 Spodbude za nakup naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije Ministrstvo za infrastrukturo
30.09.19 Sofinanciranje obnove fasad in streh, Metlika Občina Metlika
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
30.10.19 Sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
27.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Vodice Občina Vodice
11.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Vodice Občina Vodice
15.11.19 Male čistilne naprave, Vojnik Občina Vojnik
29.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Vransko Občina Vransko
29.11.19 Sofinanciranje naložb v zasebne vodovode, Vransko Občina Vransko
25.10.19 Sofinanciranje obnove fasad, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo in obrt, Dobrna Občina Dobrna
30.10.19 Subvencije za reševanje stanovanjskega vprašanja mladih, Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje-Kozina
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Videm Občina Videm
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Žetale Občina Žetale
31.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Zreče Občina Zreče
do preklica Spodbude za kmetijstvo, Makole Občina Makole
01.12.19 Male čistilne naprave, Makole Občina Makole
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Žiri Občina Žiri
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Škofja Loka Občina Škofja Loka
30.09.19 Spodbude za samozaposlitev, Mislinja Občina Mislinja
01.10.19 Sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine, Vrhnika Občina Vrhnika
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za izgradnjo kolesarske infrastrukture Eko sklad
15.11.19 Spodbude za zaposlovanje, Rogatec Občina Rogatec
31.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Rogatec Občina Rogatec
31.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Starše Občina Starše
31.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Starše Občina Starše
04.11.19 Male čistilne naprave, Mirna Občina Mirna
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Podčetrtek Občina Podčetrtek
30.09.19 Sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme, Podčetrtek Občina Podčetrtek
do porabe sredstev Nagrade za diplomante, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Straža Občina Straža
03.10.19 Sodbude za projekte s področja tehnologij prihodnosti Evropski inovacijski svet
30.06.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
30.09.19 Pomoč mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema, Semič Občina Semič
30.09.19 Sofinanciranje obnove fasad, Semič Občina Semič
04.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Semič Občina Semič
04.10.19 Spodbude za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov, Semič Občina Semič
27.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Andraž v Slovenskih goricah Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
16.09.19 Stanovanjska posojila, Ljubljana Javni stanovanjski sklad MOL
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč za dela za odpravo škode in obnovo gozda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč za ureditev gozdnih vlak Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
31.10.19 Spodbude za zaposlovanje, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
15.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Metlika Občina Metlika
14.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Hajdina Občina Hajdina
10.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
01.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Mokronog-Trebelno Občina Mokronog-Trebelno
31.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Poljčane Občina Poljčane
30.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
30.09.19 Spodbude za izgradnjo proizvodnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za začetne naložbe in naložbe v razširjenje dejavnosti in razvoj, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za inovacije, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za delovanje mladih podjetij, Postojna Občina Postojna
30.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
do preklica razpisa Male čistilne naprave, Puconci Občina Puconci
02.10.19 Male komunalne čistilne naprave in individualni kanalizacijski priključki, Sevnica Občina Sevnica
30.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Kozje Občina Kozje
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Kozje Občina Kozje
30.10.19 Sofinanciranje priklopa na toplovodno omrežje, Kozje Občina Kozje
31.03.20 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Goriška Posoški razvojni center
31.12.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije
30.09.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Primorsko-notranjska regija RRA Zeleni kras
01.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Ajdovščina Občina Ajdovščina
30.09.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Savinjska Razvojna agencija Savinjske regije
31.03.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
23.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Postojna Občina Postojna
16.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Podlehnik Občina Podlehnik
27.11.19 Pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja, Kobilje Občina Kobilje
31.03.23 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini Slovenski podjetniški sklad
15.11.19 Posojila za naložbe v proizvodne in storitvene kapacitete, Ajdovščina Občina Ajdovščina
18.10.19 Spodbude za individualne kanalizacijske priključke, Kočevje Občina Kočevje
01.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
30.10.19 Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje, Bloke Občina Bloke
do porabe sredstev Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.12.19 Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje Zavod za zaposlovanje
31.12.19 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Peč Občina Mirna Peč
29.12.19 Program Zaposlimo mlade Zavod za zaposlovanje
30.09.19 Male čistilne naprave, Ljubno Občina Ljubno
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj Občina Šotanj
30.11.19 Posojila za pred-financiranje projektov, Posavje RRA Posavje
15.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
31.12.19 Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje, Ormož Občina Ormož
30.11.19 Pomoč za nagrade vajencev, Ormož Občina Ormož
02.10.19 Spodbude za promocijo izdelkov in storitev, Ormož Občina Ormož
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Ormož Občina Ormož
31.03.23 Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za certifikate kakovosti Slovenski podjetniški sklad
20.09.19 5-zvezdična doživetja Slovenska turistična organizacija
07.10.19 Sofinanciranje prireditev, Koper Mestna občina Koper
30.10.19 Male čistilne naprave, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Postojna Občina Postojna
20.09.19 Štipendije za deficitarne poklice Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
30.09.19 Nagrade za diplomante, Trbovlje Občina Trbovlje
01.10.19 Mikroposojila na problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
30.11.19 Spodbude za rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
01.11.19 Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
28.09.20 Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
do preklica oz. do objave novega razpisa Sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise ERC Javna agencija za raziskovalno dejavnost
31.12.19 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
31.12.19 Usposabljanje na delovnem mestu - mladi Zavod za zaposlovanje
30.11.2019 oziroma do porabe sredstev Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
30.09.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
30.09.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
30.09.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Pomurje PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
16.05.22 Sofinanciranje nastopov na sejmih v tujini SPIRIT
01.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Hajdina Občina Hajdina
19.09.19 Sredstva za presojo koncepta, ERC Evropski raziskovalni svet
do porabe sredstev Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje mladih, Črna na Koroškem Občina Črna na Koroškem
do porabe sredstev Financiranje naložbenih projektov SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb za trajnostno rast turizma SID banka
do porabe sredstev Financiranje MSP SID banka
01.10.21 E‑poslovanje 2019–2022 SPIRIT
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Savinjska Razvojna agencija Savinjske regije
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Primorsko-notranjska regija RRA Zeleni kras
23.10.19 Delovni preizkus 2018/2019 Zavod za zaposlovanje
do porabe sredstev Spodbude za preusmeritev v ekološko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za izboljšavo infrastrukture ribiških pristanišč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.12.19 Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje Zavod za zaposlovanje
01.06.21 Nagrada 'evropska cenovno ugodna izstrelitev v vesolje', Obzorje 2020 Evropska komisija
do porabe sredstev Pomoči za ohranjanje rodovitnosti tal, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
30.06.20 Aktivni do upokojitve Zavod za zaposlovanje
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
17.12.20 Nagrada za inovativne baterije za e-vozila, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.12.20 Fullbright štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
22.11.19 Po kreativni poti do znanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
30.09.20 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.10.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
07.10.20 SME Instrument Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
31.12.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
18.11.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
31.12.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
do porabe sredstev Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja SID banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
09.10.19 Žepnine za dijake in študente, Rače-Fram Občina Rače-Fram
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
15.10.19 Male komunalne čistilne naprave in hišna črpališča, Rače - Fram Občina Rače - Fram
27.09.19 Posojila za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva, Rače - Fram Občina Rače - Fram, NLB
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Rače - Fram Občina Rače - Fram
01.11.19 Spodbude za kmetijstvo, Rače - Fram Občina Rače - Fram
10.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Poljčane Občina Poljčane
15.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Štore Občina Štore
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
30.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
vse leto Eureka Eureka sekretariat
05.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk Občina Majšperk
29.11.19 Sofinanciranje obnove fasad, Gornji Grad Občina Gornji Grad
do porabe sredstev Spodbude za kmetijstvo, Majšperk Občina Majšperk
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE
25.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Tišina Občina Tišina
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Velike Lašče Občina Velike Lašče