Aktualni razpisi
VSI (143) Zaposlovanje (17) Kmetijstvo (21) Energija (21) Okolje (55) MSP (55) Regije in lokalni razvoj (18) Konkurenčnost (49) Raziskave in inovacije (25) Izobraževanja in usposabljanja (21) Zdravje (4) Promet (6) Turizem (3)
Rok prijaveNamenRazpisnik
04.12.17 Podpora za oblikovanje zadružnih poslovnih modelov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
13.02.18 Spodbude za razvoj podeželja, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
31.08.18 Dolgoročna investicijska posojila za gospodarstvo, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
31.08.18 Dolgoročna posojila za razvojne projekte gospodarstva, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
18.08.18 Spodbude za prihodnje vodilne pobude Evropska komisija
11.12.17 Občinske štipendije, Moravske Toplice Moravske Toplice
22.02.18 Spodbude za procesne izboljšave v podjetjih SPIRIT
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za področje preobrazbe evropske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrije prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.03.19 Spodbude za raziskave na področju IKT, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrijske trajnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.12.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
30.09.18 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
04.11.20 Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
24.11.17 Občinske štipendije za študijska izpopolnjevanja, Domžale Občina Domžale
20.11.17 Spodbude za pridobivanje subvencij, Črenšovci Občina Črenšovci
20.11.17 Spodbude za promocijo izdelkov, Črenšovci Občina Črenšovci
20.11.17 Spodbude za zaposlovanje, Črenšovci Občina Črenšovci
15.02.18 Štipendije za utrjevanje samostojne kariere raziskovalcev Evropska komisija
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
12.12.17 Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.17 Produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.17 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.17 Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Dolgoročni krediti z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalno razvojni center Koper
06.04.18 Občinske štipendije, Koper Mestna občina Koper
20.11.17 Občinske študijske pomoči, Miren-Kostanjevica Občina Miren-Kostanjevica
30.08.18 Izbor projektov za kadrovske štipendije, Zasavje Regionalna razvojna agencija Zasavje
31.01.18 Pomoč za zagon dejavnosti majhnih kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
10.01.18 Spodbude za ureditev gozdne infrastrukture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
05.06.18 Spodbude za občine za ukrepe trajnostne mobilnosti Ministrstvo za infrastrukturo
19.04.18 Krediti z garancijami (RGS), Zasavje Regionalna razvojna agencija Zasavje
19.04.18 Krediti z garancijami (RGS), Pomurje Razvojna agencija Sinergija
30.09.18 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
27.08.18 Spodbude za razvoj na področju spletne varnosti Evropska komisija
15.12.17 Sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov Javna agencija za raziskovalno dejavnost
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Cerknica Občina Cerknica
29.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
31.05.18 Štipendije za Erasmus+ 2017 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
28.03.18 Male komunalne čistilne naprave, Brda Občina Brda
01.03.18 Spodbude za vzpostavitev elektronskega poslovanja SPIRIT
22.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Gornji Petrovci Občina Gornji Petrovci
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
maj 2018 Finančna podpora pri zaposlitvi v drugi državi Švedski zavod za zaposlovanje
11.03.19 Spodbude za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
04.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
31.07.18 Delovni preizkus 2017/2018 Zavod za zaposlovanje
30.11.17 Spodbude za naložbe v trženje in razvoj kmetijskih proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29.11.17 Spodbude za naložbe v kmetijska gospodarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.05.18 Garancije za kredite (RGS), Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje RS
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Grad občina Grad
16.05.18 Posojila z garancijami (RGS), Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
15.05.18 Krediti z garancijami (RGS), Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
16.05.18 Garancije za bančne kredite (RGS), Goriška regija Razvojna agencija ROD Ajdovščina
06.05.18 Garancije za kredite v Primorsko-notranjski regiji Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
07.06.18 Subvencije za eko daljinsko ogrevanje Ministrstvo za infrastrukturo
16.05.18 Krediti in garancije za MSP (RGS), Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC
07.09.18 Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
30.11.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Brežice občina Brežice
30.11.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Velike Lašče občina Velike Lašče
30.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Občini Velike Lašče občina Velike Lašče
27.11.18 Razvoj enkranov na dotik za slabovidne, Obzorje 2020 Evropska komisija
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Straža občina Straža
22.04.18 Garancije za posojila MSP, Podravje Mariborska razvojna agencija
30.11.17 Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij, Moravske Toplice občina Moravske Toplice
30.11.17 Pomoči za ohranjanje rodovitnosti tal, Moravske Toplice občina Moravske Toplice
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec občina Dobrova-Polhov Gradec
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišlih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
04.04.18 Garancije za bančna posojila (RGS), JV Slovenija Razvojni center Novo mesto
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.12.18 Spodbude za okoljske znake v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
20.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Lendava občina Lendava
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk občina Majšperk
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Zagorje ob Savi občina Zagorje ob Savi
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
08.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Ivančna Gorica občina Ivančna Gorica
24.11.17 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Tolmin občina Tolmin
do porabe sredstev Spodbude za podjetništvo, Majšperk občina Majšperk
26.01.18 Spodbude za izgradnjo malih vetrnih elektrarn in hidroelektrarn Ministrstvo za infrastrukturo
do porabe sredstev Spodbude za pospeševanje poklicnega izobraževanja, Ormož občina Ormož
20.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Radenci občina Radenci
01.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Makole občina Makole
16.12.17 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Peč občina Mirna Peč
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Trbovlje občina Trbovlje
10 dni po prejemu obvestila sekretariata Eureka Program za raziskave in razvoj Eurostars Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.04.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Žalec občina Žalec
20.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Žalec občina Žalec
30.11.17 Razvojna posojila za začetne podjetniške projekte, problemska območja Slovenski regionalno razvojni sklad
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj občina Šoštanj
do objave Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
do porabe sredstev Spodbude za izobraževanje, Žalec občina Žalec
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Prebold občina Prebold
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žalec občina Žalec
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
07.06.18 Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije Ministrstvo za infrastrukturo
30.11.17 Posojila za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami, Garancijska shema Posavja Regionalna razvojna agencija Posavje
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za nakup vozil za potniški promet Eko sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč ob smrti ali nezmožnosti za delo na kmetiji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave Standardni projekti v okviru Interreg Italija - Slovenija Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
22.04.18 Krediti in garancije za MSP Koroške regije Regionalna razvojna agencija Koroška
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila - pravne osebe Eko sklad
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave v Uradnem listu Spodbude za socialno šibke občane za zamenjavo starih kurilnih naprav Eko sklad
28.09.18 Program Fulbright Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
16.05.18 Krediti z garancijami v Obalno kraški regiji Regionalni razvojni center Koper
ni določen Azbestni odpadki Občina Postojna
15.05.18 Krediti in garancije za MSP Savinjske regije Razvojna agencija Savinjske regije
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Velike Lašče občina Velike Lašče
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Rogašovci občina Rogašovci
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Sevnica občina Sevnica
30.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Vuzenica občina Vuzenica
20.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Šalovci Občina Šalovci
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
vse leto Eureka Eureka sekretariat
31.12.17 Pomoči pri najetju stanovanjskega posojila za mlade, Ravne na Koroškem občina Ravne na Koroškem
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE