Aktualni razpisi
VSI (245) Kmetijstvo (61) Regije in lokalni razvoj (8) Promet (5) MSP (82) Konkurenčnost (62) Okolje (80) Energija (25) Izobraževanja in usposabljanja (36) Raziskave in inovacije (28) Zaposlovanje (38) Turizem (8) Zdravje (3)
Rok prijaveNamenRazpisnik
13.07.19 Tehnična pomoč čebelarjem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
31.07.19 Racionalizacija sezonske selitve panjev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.04.19 Subvencioniranje vzreje čebeljih matic Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za izgradnjo kolesarske infrastrukture Eko sklad
08.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Luče Občina Luče
08.04.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Luče Občina Luče
10.06.19 Male čistilne naprave, Luče Občina Luče
23.04.19 Spodbude za naložbe v zamenjavo neekološkega ogrevanja, Luče Občina Luče
10.06.19 Sofinanciranje bazenov za požarno vodo in hidrantov, Luče Občina Luče
04.11.19 Male čistilne naprave, Mirna Občina Mirna
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Podčetrtek Občina Podčetrtek
30.09.19 Sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme, Podčetrtek Občina Podčetrtek
do porabe sredstev Nagrade za diplomante, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Straža Občina Straža
03.10.19 Sodbude za projekte s področja tehnologij prihodnosti Evropska komisija
31.05.19 Male komunalne čistilne naprave, Jezersko Občina Jezersko
30.06.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
30.09.19 Pomoč mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema, Semič Občina Semič
30.09.19 Sofinanciranje obnove fasad, Semič Občina Semič
04.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Semič Občina Semič
04.10.19 Spodbude za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov, Semič Občina Semič
24.05.19 Spodbude za kmetijstvo, Semič Občina Semič
27.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Andraž v Slovenskih goricah Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
15.10.19 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč za dela za odpravo škode in obnovo gozda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč za ureditev gozdnih vlak Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Gorenja vas - Poljane Občina Gorenja vas - Poljane
05.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
31.10.19 Spodbude za zaposlovanje, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
17.05.19 Spodbude za malo gospodarstvo in turizem, Laško Občina Laško
15.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Metlika Občina Metlika
12.07.19 Male komunalne čistilne naprave, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
26.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Šenčur Občina Šenčur
05.04.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Solčava Občina Solčava
27.05.19 Spodbude za kmetijstvo, Hajdina Občina Hajdina
14.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Hajdina Občina Hajdina
10.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
28.06.19 Spodbude za obnovo objektov v mestnem jedru, Laško Občina Laško
14.05.19 Spodbude za kmetijstvo, Loška dolina Občina Loška dolina
30.04.19 Male komunalne čistilne naprave, Loška dolina Občina Loška dolina
15.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Mokronog-Trebelno Občina Mokronog-Trebelno
01.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Mokronog-Trebelno Občina Mokronog-Trebelno
02.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Solčava Občina Solčava
12.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Šoštanj Občina Šoštanj
09.04.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Trbovlje Občina Trbovlje
31.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Poljčane Občina Poljčane
30.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
12.04.19 Spodbude za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine, Komenda Občina Komenda
19.04.19 Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad
08.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Sevnica Občina Sevnica
20.05.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Sevnica Občina Sevnica
29.03.19 Spodbude za kmetijstvo, Koper Mestna občina Koper
30.09.19 Spodbude za izgradnjo proizvodnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za začetne naložbe in naložbe v razširjenje dejavnosti in razvoj, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za inovacije, Postojna Občina Postojna
30.09.19 Spodbude za delovanje mladih podjetij, Postojna Občina Postojna
30.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
10.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Laško Občina Laško
do preklica razpisa Male čistilne naprave, Puconci Občina Puconci
19.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Tržič Občina Tržič
12.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Cerkvenjak Občina Cerkvenjak
02.10.19 Male komunalne čistilne naprave in individualni kanalizacijski priključki, Sevnica Občina Sevnica
22.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Bled Občina Bled
30.10.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Kozje Občina Kozje
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Kozje Občina Kozje
30.10.19 Sofinanciranje priklopa na toplovodno omrežje, Kozje Občina Kozje
11.06.19 Spodbude za kmetijstvo, Kozje Občina Kozje
01.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
08.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Žiri Občina Žiri
31.03.20 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Goriška Posoški razvojni center
31.12.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije
30.09.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Primorsko-notranjska regija RRA Zeleni kras
05.07.19 Interreg Central Europe: četrti razpis Organ upravljanja programa Interreg Central Europe 2014−2020
01.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Ajdovščina Občina Ajdovščina
01.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Cerknica Občina Cerknica
29.03.19 Spodbude za kmetijstvo, Logatec Občina Logatec
25.04.19 Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo Javna agencija za raziskovalno dejavnost
30.09.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Savinjska Razvojna agencija Savinjske regije
31.03.20 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
10.06.19 Okoljski znaki za turistične nastanitve Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.04.19 Spodbude za kmetijstvo, Oplotnica Občina Oplotnica
23.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Postojna Občina Postojna
30.08.19 Spodbude za kmetijstvo, Šmartno ob Paki Občina Šmartno ob Paki
31.08.19 Male komunalne čistilne naprave, Zreče Občina Zreče
16.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Podlehnik Občina Podlehnik
27.11.19 Pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja, Kobilje Občina Kobilje
31.03.23 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini Slovenski podjetniški sklad
29.03.19 Sofinanciranje dejavnosti poslovnih klubov v tujini SPIRIT
06.06.19 Nagrada Prestolnica inovacij 2019 Evropska komisija
15.11.19 Posojila za naložbe v proizvodne in storitvene kapacitete, Ajdovščina Občina Ajdovščina
29.03.19 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Občina Mirna
29.03.19 Spodbude za kmetijstvo, Ajdovščina Občina Ajdovščina
18.10.19 Spodbude za individualne kanalizacijske priključke, Kočevje Občina Kočevje
30.08.19 Spodbude za kmetijstvo, Puconci Občina Puconci
01.10.19 Spodbude za kmetijstvo, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
16.08.19 Spodbude za kmetijstvo, Velenje Mestna občina Velenje
01.04.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Kočevje Občina Kočevje
30.10.19 Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje, Bloke Občina Bloke
14.06.19 Spodbude za kmetijstvo, Bloke Občina Bloke
do porabe sredstev Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.12.19 Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje Zavod RS za zaposlovanje
31.03.19 Spodbude za učinkovito rabo energije, Mirna Peč Občina Mirna Peč
31.12.19 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Peč Občina Mirna Peč
29.12.19 Program Zaposlimo mlade Zavod RS za zaposlovanje
02.09.19 Male čistilne naprave, Gornji Grad Občina Gornji Grad
11.09.19 Spodbude za kmetijstvo, Kranj Mestna občina Kranj
07.05.19 Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, Kranj Mestna občina Kranj
30.09.19 Male čistilne naprave, Ljubno Občina Ljubno
30.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj Občina Šotanj
08.04.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Gornji Grad Občina Gornji Grad
12.09.19 Program za raziskave in razvoj Eurostars Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
29.05.19 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29.05.19 Spodbude za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.11.19 Posojila za pred-financiranje projektov, Posavje RRA Posavje
15.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
31.12.19 Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje, Ormož Občina Ormož
30.11.19 Pomoč za nagrade vajencev, Ormož Občina Ormož
02.10.19 Spodbude za promocijo izdelkov in storitev, Ormož Občina Ormož
30.09.19 Male komunalne čistilne naprave, Ormož Občina Ormož
31.05.19 Spodbude za kmetijstvo, Ormož Občina Ormož
15.04.19 Spodbude za podjetništvo, razvoj novih produktov, ohranjanje okolja ..., LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
25.04.19 Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo Javna agencija za raziskovalno dejavnost
31.03.23 Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Slovenski podjetniški sklad
31.03.23 Vavčer za certifikate kakovosti Slovenski podjetniški sklad
20.09.19 5-zvezdična doživetja Slovenska turistična organizacija
07.10.19 Sofinanciranje prireditev, Koper Mestna občina Koper
16.04.19 Sofinanciranje promocije kmetijskih proizvodov EU Evropska komisija
18.06.19 Sredstva za rešitve s področja železniškega prometa, Obzorje 2020 Evropska komisija
30.10.19 Male čistilne naprave, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
30.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Postojna Občina Postojna
20.09.19 Štipendije za deficitarne poklice Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
30.09.19 Nagrade za diplomante, Trbovlje Občina Trbovlje
24.04.19 Spodbude za naložbe v kmetijska gospodarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
19.04.19 Spodbude za rešitve za zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
23.04.19 Spodbude za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.10.19 Mikroposojila na problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
30.09.19 Ugodna posojila za občine Slovenski regionalno razvojni sklad
30.11.19 Spodbude za rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
01.11.19 Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
17.04.19 Štipendije Ad futura za študij v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
12.04.19 Spodbude za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.04.19 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
28.09.20 Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
do preklica oz. do objave novega razpisa Sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise ERC Javna agencija za raziskovalno dejavnost
31.05.19 Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa Slovenski regionalno razvojni sklad
31.05.19 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
31.05.19 Usposabljanje na delovnem mestu - mladi Zavod za zaposlovanje
30.11.2019 oziroma do porabe sredstev Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
30.09.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
30.09.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
30.09.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Pomurje PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
30.03.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Posavska regija RRA Posavje
16.05.22 Sofinanciranje nastopov na sejmih v tujini SPIRIT
01.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Hajdina Občina Hajdina
19.09.19 Sredstva za presojo koncepta, ERC Evropski raziskovalni svet
30.08.19 Male komunalne čistilne naprave, Renče - Vogrsko Občina Renče - Vogrsko
do porabe sredstev Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje mladih, Črna na Koroškem Občina Črna na Koroškem
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Eko sklad
do porabe sredstev Financiranje naložbenih projektov SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb za trajnostno rast turizma SID banka
do porabe sredstev Financiranje MSP SID banka
01.10.21 E‑poslovanje 2019–2022 SPIRIT
30.04.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
30.04.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
30.08.19 Dolgoročna investicijska posojila, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.08.19 Dolgoročna posojila za razvojne projekte, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.08.19 Dolgoročna mikroposojila za mikro in mala podjetja, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.06.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Obalno - kraška regija Regionalni razvojni center Koper
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Savinjska Razvojna agencija Savinjske regije
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Primorsko-notranjska regija RRA Zeleni kras
30.03.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Goriška Posoški razvojni center
30.09.19 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
23.10.19 Delovni preizkus 2018/2019 Zavod za zaposlovanje
do porabe sredstev Spodbude za preusmeritev v ekološko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
08.04.19 Posojila za kmetijske in gozdarske projekte Slovenski regionalno razvojni sklad
15.04.19 Predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev Slovenski regionalno razvojni sklad
do porabe sredstev Spodbude za izboljšavo infrastrukture ribiških pristanišč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.12.19 Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice Zavod za zaposlovanje
01.06.21 Nagrada 'evropska cenovno ugodna izstrelitev v vesolje', Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
28.06.19 Spodbude za usposabljanje brezposelnih v deficitarnih poklicih Zavod RS za zaposlovanje
do porabe sredstev Pomoči za ohranjanje rodovitnosti tal, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
30.06.20 Aktivni do upokojitve Zavod za zaposlovanje
31.03.19 Garancije za posojila, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
17.12.20 Nagrada za inovativne baterije za e-vozila, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.12.20 Fullbright štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
22.11.19 Po kreativni poti do znanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
30.09.20 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
02.04.19 Spodbude za digitalizacijo industrije in storitev, Obzorje 2020 Evropska komisija
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za področje preobrazbe evropske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrije prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.03.19 Spodbude za raziskave na področju IKT, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrijske trajnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.12.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
04.11.20 Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do porabe sredstev Dolgoročni krediti z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalno razvojni center Koper
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
12.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
do porabe sredstev Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja SID banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
15.10.19 Male komunalne čistilne naprave in hišna črpališča, Rače - Fram Občina Rače - Fram
27.09.19 Posojila za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva, Rače - Fram Občina Rače - Fram, NLB
30.09.19 Spodbude za malo gospodarstvo, Rače - Fram Občina Rače - Fram
01.11.19 Spodbude za kmetijstvo, Rače - Fram Občina Rače - Fram
31.10.19 Male komunalne čistilne naprave, Štore Občina Štore
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
vse leto Eureka Eureka sekretariat
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE