Aktualni razpisi
VSI (149) MSP (54) Okolje (62) Izobraževanja in usposabljanja (26) Kmetijstvo (21) Raziskave in inovacije (30) Zdravje (4) Zaposlovanje (20) Konkurenčnost (37) Promet (5) Regije in lokalni razvoj (6) Turizem (3) Energija (24)
Rok prijaveNamenRazpisnik
20.02.19 Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.05.19 Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa Slovenski regionalno razvojni sklad
14.01.19 Sofinanciranje pilotnih projektov za ohranjanje produktivnosti starejših zaposlenih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
12.02.19 Spodbude za kmetijstvo, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
08.01.19 Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter posvetov, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
07.01.19 Sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine, Krško Občina Krško
31.01.19 Denarni prispevek za otroke, rojene v 2018, Naklo Občina Naklo
31.05.19 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
31.05.19 Usposabljanje na delovnem mestu - mladi Zavod za zaposlovanje
08.01.19 Podjetno v svet podjetništva, Radeče RRA Posavje
30.11.2019 oziroma do porabe sredstev Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
17.12.18 Štipendije za študijska izpopolnjevanja, Domžale Občina Domžale
30.03.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Posavska regija RRA Posavje
28.02.19 Izbor projektov za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK LAS Suhe krajine, Temenice in Krke
19.02.19 Vzpostavitev dveh Galileo informacijskih centrov v Latinski Ameriki Evropska komisija
28.02.19 Podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem Javna agencija za raziskovalno dejavnost
16.05.22 Sofinanciranje nastopov na sejmih v tujini SPIRIT
21.12.18 Podpora za sodelovanje v shemah kakovosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.11.19 Male komunalne čistilne naprave, Hajdina Občina Hajdina
16.01.19 Nagrada EU za ženske inovatorke 2019 Evropska komisija
06.02.19 Sredstva za rešitve s področja letalske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
31.01.19 Interreg MED 2014 - 2020: tretji razpis za modularne projekte Organ upravljanja programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020
15.01.19 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.01.19 Sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov Javna agencija za raziskovalno dejavnost
19.12.18 Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo Javna agencija za raziskovalno dejavnost
19.09.19 Sredstva za presojo koncepta, ERC Evropski raziskovalni svet
31.01.19 Inovativni urbani projekti Evropski sklad za regionalni razvoj
30.08.19 Male komunalne čistilne naprave, Renče - Vogrsko Občina Renče - Vogrsko
do porabe sredstev Spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje mladih, Črna na Koroškem Občina Črna na Koroškem
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Eko sklad
do porabe sredstev Financiranje naložbenih projektov SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb za trajnostno rast turizma SID banka
do porabe sredstev Financiranje MSP SID banka
01.10.21 E‑poslovanje 2019–2022 SPIRIT
30.04.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
30.04.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
30.08.19 Dolgoročna investicijska posojila, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.08.19 Dolgoročna posojila za razvojne projekte, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.08.19 Dolgoročna mikroposojila za mikro in mala podjetja, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
28.02.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije
30.06.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Obalno - kraška regija Regionalni razvojni center Koper
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Savinjska Razvojna agencija Savinjske regije
30.09.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Primorsko-notranjska regija RRA Zeleni kras
30.03.19 Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij, Goriška Posoški razvojni center
28.12.18 Spodbude za pilotne in demonstracijske projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.09.19 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
23.10.19 Delovni preizkus 2018/2019 Zavod za zaposlovanje
do porabe sredstev Inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za preusmeritev v ekološko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.01.19 Posojila za kmetijske in gozdarske projekte Slovenski regionalno razvojni sklad
04.03.19 Predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev Slovenski regionalno razvojni sklad
do porabe sredstev Spodbude za izboljšavo infrastrukture ribiških pristanišč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.03.19 Posojila za razvoj kmetijstva, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Radenci Občina Radenci
do porabe sredstev Spodbude za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.12.19 Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice Zavod za zaposlovanje
01.06.21 Nagrada 'evropska cenovno ugodna izstrelitev v vesolje', Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
03.01.19 Spodbude za okoljske projekte, LIFE Ministrstvo za okolje in prostor
15.12.18 Male čistilne naprave, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
28.06.19 Spodbude za usposabljanje brezposelnih v deficitarnih poklicih Zavod RS za zaposlovanje
do porabe sredstev Spodbude za predelavo ribiških proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Pomoči za ohranjanje rodovitnosti tal, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
14.03.19 Program LIFE Evropska komisija
30.06.20 Aktivni do upokojitve Zavod za zaposlovanje
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Polzela Občina Polzela
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Trbovlje Občina Trbovlje
31.03.19 Garancije za posojila, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
do objave na spletni strani ministrstva Nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
31.12.18 Male čistilne naprave, Rogašovci Občina Rogašovci
31.12.18 Spodbude za pospeševanje poklicnega izobraževanja, Ormož Občina Ormož
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Videm Občina Videm
31.12.18 Subvencije za obnovo fasad, streh, zunanjih vrat in oken, Trbovlje Občina Trbovlje
31.12.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Majšperk Občina Majšperk
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Vuzenica Občina Vuzenica
31.12.18 Spodbude za kmetijstvo, Majšperk Občina Majšperk
31.12.18 Male čistilne naprave, Puconci Občina Puconci
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
21.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Lendava Občina Lendava
31.12.18 Male čistilne naprave, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
15.12.18 Spodbude za zaposlovanje presežnih delavcev RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik
17.12.20 Nagrada za inovativne baterije za e-vozila, Obzorje 2020 Evropska komisija
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk Občina Majšperk
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Grad Občina Grad
31.12.18 Male čistilne naprave, Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec Občina Dobrova-Polhov Gradec
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Pivka Občina Pivka
31.12.18 Spodbude za malo gospodarstvo in dopolnilno dejavnost na kmetiji, Podvelka Občina Podvelka
15.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice
28.12.20 Fullbright štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
31.12.18 Usposabljanje iz socialnega podjetništva Zavod za zaposlovanje
22.11.19 Po kreativni poti do znanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
30.01.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
31.12.18 Sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki, Postojna Občina Postojna
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
02.04.19 Spodbude za digitalizacijo industrije in storitev, Obzorje 2020 Evropska komisija
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za področje preobrazbe evropske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrije prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.03.19 Spodbude za raziskave na področju IKT, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrijske trajnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.12.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
23.01.19 Spodbude na področju trajnostne varnosti živil Evropska komisija
04.11.20 Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
do porabe sredstev Dolgoročni krediti z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalno razvojni center Koper
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
11.03.19 Spodbude za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
12.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
do porabe sredstev Spodbude za izobraževanje, Žalec občina Žalec
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
do porabe sredstev Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja SID banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
vse leto Eureka Eureka sekretariat
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE