Aktualni razpisi
VSI (151) Kmetijstvo (24) Raziskave in inovacije (28) Okolje (41) Zaposlovanje (29) MSP (59) Konkurenčnost (46) Turizem (5) Regije in lokalni razvoj (17) Izobraževanja in usposabljanja (34) Energija (25) Zdravje (4) Promet (5)
Rok prijaveNamenRazpisnik
16.04.18 Spodbude za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
02.03.18 Spodbude za kmetijstvo, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
14.02.18 Izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem Javna agencija za raziskovalno dejavnost
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Pivka Občina Pivka
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
07.03.18 Spodbude za kmetijstvo, Hrastnik Občina Hrastnik
05.02.18 Podjetno v svet podjetništva, Koroška Regionalna razvojna agencija Koroška
02.03.18 Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL3-6) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
12.02.18 Spodbude za kmetijstvo, Sevnica Občina Sevnica
31.01.19 Spodbude za malo gospodarstvo in dopolnilno dejavnost na kmetiji, Podvelka Občina Podvelka
31.05.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Gornja Radgona Občina Gornja Radgona
06.02.18 Spodbude za sobodajalce, Žirovnica Občina Žirovnica
06.02.18 Spodbude za kmetijstvo, Žirovnica Občina Žirovnica
05.02.18 Spodbude za kmetijstvo, Mislinja Občina Mislinja
30.11.18 Spodbude za naložbe mikro podjetij, Mislinja Občina Mislinja
30.09.18 Spodbude za samozaposlitev, Mislinja Občina Mislinja
02.04.18 Spodbude za sodelovanje LAS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.10.18 Mikroposojila na problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
30.03.18 Reprogram posojil v sadjarstvu in vinogradništvu Slovenski regionalno razvojni sklad
28.12.20 Fullbright štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
31.05.18 Sofinanciranje prireditev, Ajdovščina Občina Ajdovščina
15.03.18 Spodbude za ribištvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji Spodbuda za prijave projektov na program Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
07.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica
31.01.18 Spodbude za kmetijstvo, Ajdovščina Občina Ajdovščina
28.02.18 Male komunalne čistilne naprave, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
09.04.18 Spodbude za razvoj tehnologij velikega podatkovja Evropska komisija
19.01.18 Občinske štipendije za študij v tujini, Ormož Občina Ormož
31.12.18 Usposabljanje iz socialnega podjetništva Zavod za zaposlovanje
19.01.18 Spodbude za usposabljanje odraslih, Škofja Loka Občina Škofja Loka
30.03.18 Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
26.01.18 Spodbude za sodelovanje v shemah kakovosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
28.02.18 Posojila za področje sadjarstva in vinogradništva Slovenski regionalno razvojni sklad
22.11.19 Po kreativni poti do znanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
30.01.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
31.05.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto
15.05.18 Udeležba na tujih sejmih v 2018 SPIRIT
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
09.03.18 Spodbude za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu – mladi Zavod za zaposlovanje
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Gorenjska regija BSC Kranj
30.04.18 Male komunalne čistilne naprave, Mirna Peč Občina Mirna Peč
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
13.02.18 Spodbude za razvoj podeželja, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
28.02.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Ljubljanska urbana regija Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije
31.08.18 Dolgoročna investicijska posojila za gospodarstvo, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
31.08.18 Dolgoročna posojila za razvojne projekte gospodarstva, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
18.08.18 Spodbude za prihodnje vodilne pobude Evropska komisija
22.02.18 Spodbude za procesne izboljšave v podjetjih SPIRIT
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za področje preobrazbe evropske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrije prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.03.19 Spodbude za raziskave na področju IKT, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrijske trajnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.12.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
30.09.18 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
23.01.19 Spodbude na področju trajnostne varnosti živil Evropska komisija
04.11.20 Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
15.02.18 Štipendije za utrjevanje samostojne kariere raziskovalcev Evropska komisija
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
do porabe sredstev Dolgoročni krediti z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalno razvojni center Koper
06.04.18 Občinske štipendije, Koper Mestna občina Koper
30.08.18 Izbor projektov za kadrovske štipendije, Zasavje Regionalna razvojna agencija Zasavje
30.09.18 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Primorsko-notranjska Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
31.01.18 Pomoč za zagon dejavnosti majhnih kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
28.02.18 Spodbude za ureditev gozdne infrastrukture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
05.06.18 Spodbude za občine za ukrepe trajnostne mobilnosti Ministrstvo za infrastrukturo
19.04.18 Krediti z garancijami (RGS), Zasavje Regionalna razvojna agencija Zasavje
19.04.18 Krediti z garancijami (RGS), Pomurje Razvojna agencija Sinergija
30.09.18 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
27.08.18 Spodbude za razvoj na področju spletne varnosti Evropska komisija
31.05.18 Štipendije za Erasmus+ 2017 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
28.03.18 Male komunalne čistilne naprave, Brda Občina Brda
01.03.18 Spodbude za vzpostavitev elektronskega poslovanja SPIRIT
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
maj 2018 Finančna podpora pri zaposlitvi v drugi državi Švedski zavod za zaposlovanje
11.03.19 Spodbude za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
04.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
31.07.18 Delovni preizkus 2017/2018 Zavod za zaposlovanje
15.05.18 Garancije za kredite (RGS), Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje RS
16.05.18 Posojila z garancijami (RGS), Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
15.05.18 Krediti z garancijami (RGS), Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
16.05.18 Garancije za bančne kredite (RGS), Goriška regija Razvojna agencija ROD Ajdovščina
06.05.18 Garancije za kredite v Primorsko-notranjski regiji Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
07.06.18 Subvencije za eko daljinsko ogrevanje Ministrstvo za infrastrukturo
16.05.18 Krediti in garancije za MSP (RGS), Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC
07.09.18 Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
27.11.18 Razvoj enkranov na dotik za slabovidne, Obzorje 2020 Evropska komisija
22.04.18 Garancije za posojila MSP, Podravje Mariborska razvojna agencija
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišlih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
04.04.18 Garancije za bančna posojila (RGS), JV Slovenija Razvojni center Novo mesto
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.12.18 Spodbude za okoljske znake v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
do porabe sredstev Spodbude za podjetništvo, Majšperk občina Majšperk
26.01.18 Spodbude za izgradnjo malih vetrnih elektrarn in hidroelektrarn Ministrstvo za infrastrukturo
do porabe sredstev Spodbude za pospeševanje poklicnega izobraževanja, Ormož občina Ormož
30.04.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Žalec občina Žalec
20.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Žalec občina Žalec
do objave Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
do porabe sredstev Spodbude za izobraževanje, Žalec občina Žalec
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žalec občina Žalec
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
07.06.18 Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije Ministrstvo za infrastrukturo
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za nakup vozil za potniški promet Eko sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč ob smrti ali nezmožnosti za delo na kmetiji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave Standardni projekti v okviru Interreg Italija - Slovenija Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
22.04.18 Krediti in garancije za MSP Koroške regije Regionalna razvojna agencija Koroška
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
28.09.18 Program Fulbright Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
16.05.18 Krediti z garancijami v Obalno kraški regiji Regionalni razvojni center Koper
ni določen Azbestni odpadki Občina Postojna
15.05.18 Krediti in garancije za MSP Savinjske regije Razvojna agencija Savinjske regije
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
vse leto Eureka Eureka sekretariat
30.06.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
31.01.18 Prijava potreb po kadrovskih štipendijah, Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Goriška Posoški razvojni center
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE
09.03.18 Spodbude za kmetijstvo, Laško Občina Laško
28.02.18 Spodbude za kmetijstvo, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi