Zasebnost
Aktualni razpisi
VSI (103) Zaposlovanje (20) Izobraževanja in usposabljanja (7) MSP (36) Konkurenčnost (28) Energija (29) Okolje (42) Zdravje (3) Raziskave in inovacije (14) Promet (5) Regije in lokalni razvoj (11) Turizem (1) Kmetijstvo (4)
Rok prijaveNamenRazpisnik
05.08.24 Podjetno nad izzive, LUR RRA LUR
02.09.24 Mikro podjetja v lesarstvu Slovenski podjetniški sklad
do porabe sredstev Sončne elektrarne, podjetja Borzen
do porabe sredstev Sončne elektrarne, nov sistem, gospodinjstva Borzen
28.06.24 Podjetno nad izzive Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
05.08.24 Inovacije, zdravstven ustanove HealthChain
do porabe sredstev Električna kolesa Borzen
26.08.24 Velike investicije SPIRIT
do objave v Uradnem listu Energetski pregled, podjetja Eko sklad
16.12.24 Pospeševalnik za industrijske startupe EIT Manufactoring
02.12.24 Investicije, premogovne regije SPIRIT
08.09.24 Podjetniška inovativnost, Dolenjska in Bela krajina Razvojni center Novo mesto
21.06.24 Sejmi, Žalec Občina Žalec
31.08.24 Recikliranje polimerov POLREC
12.07.24 PONI Ajdovščina in Tolmin RRA Severne Primorske
31.07.24 Dvojni prehod v inudstrijskih MSP GreenSME
31.03.28 Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad
21.10.24 Malo gospodarstvo, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
31.05.25 Zaposli.me 2024 Zavod za zaposlovanje
08.07.24 Inovacije v proizvodnji EIT Manufactoring
15.11.24 Investicije v objekte, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
31.10.24 Malo gospodarstvo, Zreče Občina Zreče
18.10.24 Malo gospodarstvo, Vojnik Občina Vojnik
18.09.24 EIC Transition Evropski svet za inovacije
do preklica Malo gospodarstvo, Majšperk Občina Majšperk
do objave zaprtja Okoljske naložbe, posojila za občane Eko sklad
31.03.28 Vavčer gospodarske delegacije Slovenski podjetniški sklad
28.11.24 Malo gospodarstvo, Kobilje Občina Kobilje
01.04.25 Sončne elektrarne, fizične osebe Borzen
03.11.24 Zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
29.11.24 Stanovanjski problem, Kobilje Občina Kobilje
25.09.24 Energetski ukrepi, Kamnik Občina Kamnik
25.09.24 Ukrepi URE in OVE, Kamnik Občina Kamnik
do objave zaprtja Energetske naložbe, stavbe z več deli Eko sklad
30.11.24 Stanovanjski problem, Lendava Občina Lendava
15.11.24 Malo gospodarstvo, Cankova Občina Cankova
31.12.24 Jamstvena shema, Obalno-kraška Regionalni razvojni center Koper
30.10.24 Obnova stanovanj, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
31.03.25 Usposabljam.se 2024-2025 Zavod za zaposlovanje
30.06.24 Malo gospodarstvo, Starše Občina Starše
06.11.24 Stanovanjski problem, Grad Občina Grad
30.10.24 Prevozništvo Borzen
30.09.24 Stanovanjski problem, Velenje Mestna občina Velenje
31.12.24 Predfinanciranje Slovenski regionalno razvojni sklad
31.08.24 Mikro podjetja, Mislinja Občina Mislinja
30.09.24 Samozaposlitev, Mislinja Občina Mislinja
30.10.24 Stanovanja, Hrpelje - Kozina Občina Hrpelje - Kozina
30.09.24 Prenova stavb, Pivka Občina Pivka
30.08.24 Naložbe podjetij, Ormož Občina Ormož
02.10.24 Promocija podjetja, Ormož Občina Ormož
27.09.24 Kmetijstvo, Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi
31.12.24 Posojila kmetijska proizvodnja Slovenski regionalno razvojni sklad
31.07.24 Zaposlovanje, Komen Občina Komen
25.10.24 Stanovanja, Mirna Peč Občina Mirna Peč
15.09.24 Stanovanja, Semič Občina Semič
04.10.24 Obnove fasad, Semič Občina Semič
15.06.24 Samozaposlovanja, Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem
30.10.24 Malo gospodarsko, Kozje Občina Kozje
30.11.24 Zaposlovanje, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
08.11.24 Samozaposlitev, Tabor Občina Tabor
30.11.24 Toplotne črpalke, Trbovlje Občina Trbovlje
18.09.24 EIT Health razpis 2024 EIT Health
08.11.24 Zaposlovanje, Ormož Občina Ormož
24.12.24 EIC Accelerator Evropski svet za inovacije
15.10.24 Podjetniški inkubatorji, premogovni regiji Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
do porabe sredstev Naložbe v obnovljive vire energije Borzen
30.09.24 Delovni preizkus Zavod za zaposlovanje
do objave zaprtja Skoraj ničenergijske hiše, občani Eko sklad
31.07.24 Čebelarska oprema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave zaprtja v UL Energetske naložbe, podjetja Eko sklad
do objave zaprtja Posojila za okoljske naložbe, občani Eko sklad
do obave zaprtja Posojila za razvoj v zdravstvu HERA
20.12.24 Internacionalizacija RESIST
do objave zaprtja Posojila okoljske naložbe, podjetja Eko sklad
do objave zaprtja Električna vozila, občani Eko sklad
do objave zaprtja Električna vozila, podjetja Eko sklad
do porabe sredstev Interreg Slovenija-Hrvaška Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
do zaprtja Interreg Slovenija-Madžarska Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
do porabe sredstev Skoraj ničenergijske stavbe, občine Eko sklad
do porabe sredstev Okoljske naložbe, posojila, občine Eko sklad
do preklica Kmetijstvo, Braslovče Občina Braslovče
13.01.25 Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov Ministrstvo za infrastrukturo
do objave zaprtja Skupna naložba ogrevanja, podjetja, občani Eko sklad
do porabe sredstev Energetska prenova, javna last Ministrstvo za infrastrukturo
do objave zaprtja Interreg Slovenija-Avstrija Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
po podpisu pogodbe z EK Sofinanciranje projektov LIFE Ministrstvo za okolje in prostor
do objave zaprtja Celovita obnova stanovanjske stavbe, samostojna Eko sklad
do objave zaprtja Skoraj ničenergijske stavbe, podjetja Eko sklad
do porabe sredstev Posojila za podjetja na področju cestnih prevozov SID banka
31.12.25 Eureka, mrežni projekti Eureka sekretariat
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
različno ABC podjetništva 2023 Regijske točke SPOT
do zaprtja Energetska učinkovitost, Ljubljana Energetika Ljubljana
do preklica Slovenski naložbeni program kapitalske rasti SID banka
31.12.24 Zelene veščine Gemstone
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
do porabe sredstev Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja SID banka
04.10.25 Ugodna posojila, motnje SID banka
30.09.24 Internacionalizacija Ingenious
različni prijavni roki LIFE, varovanje okolja CINEA
do porabe sredstev Posojila za obratna sredstva in naložbe SID banka