Aktualni razpisi
VSI (313) Izobraževanja in usposabljanja (55) Zaposlovanje (47) Raziskave in inovacije (40) Okolje (112) Kmetijstvo (51) MSP (114) Konkurenčnost (86) Energija (28) Turizem (8) Regije in lokalni razvoj (15) Zdravje (5) Promet (5)
Rok prijaveNamenRazpisnik
11.10.17 Štipendije, Hrastnik Občina Hrastnik
15.12.17 Sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov Javna agencija za raziskovalno dejavnost
13.10.17 Sofinanciranje spodbud delodajalcem za prakso Javni štipendijski sklad
15.10.17 Nagrade za uspešne študente, Lenart Občina Lenart
13.10.17 Štipendije za dijake in študente, Makole Občina Makole
10.10.17 Štipendije, Trbovlje Občina Trbovlje
10.10.17 Štipendije za študente, Velenje Mestna občina Velenje
13.10.17 Sofinanciranje kurilnih naprav, Kočevska Reka Občina Kočevje
10.10.17 Štipendije za bodoče nosilce kmetij, Šentrupert Občina Šentrupert
10.10.17 Štipendije, Šentrupert Občina Šentrupert
29.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Kočevje Občina Kočevje
30.10.17 Male komunalne čistilnih naprav, Tržič Občina Tržič
13.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Zavrč Občina Zavrč
02.11.17 Denarni prispevek za dijake in študente, Kostel Občina Kostel
30.09.17 Štipendije Fundacije mag. Alenke Gabrič Fundacija mag. Alenke Gabrič
13.10.17 Aktivni do upokojitve Zavod za zaposlovanje
29.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
31.05.18 Štipendije za Erasmus+ 2017 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
27.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Cirkulane Občina Cirkulane
27.09.17 Spodbude za kmetijstvo, Cirkulane Občina Cirkulane
05.10.17 Štipendije za dijake in študente, Mokronog-Trebelno Občina Mokronog-Trebelno
10.10.17 Štipendije za nosilce kmetij, Tržič Občina Tržič
15.11.17 Nagrada EU za ženske inovatorke 2018 Evropska komisija
28.03.18 Male komunalne čistilne naprave, Brda Občina Brda
06.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Komenda Občina Komenda
29.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Šentilj Občina Šentilj
01.03.18 Spodbude za vzpostavitev elektronskega poslovanja SPIRIT
16.10.17 Štipendije za prevzemnike kmetij, Sevnica Občina Sevnica
16.10.17 Štipendije za deficitarne poklice, Sevnica Občina Sevnica
07.10.17 Štipendije za nadarjene študente, Murska Sobota Mestna občina Murska Sobota
02.10.17 Štipendije, Bohinj Občina Bohinj
29.09.17 Spodbude za začetne investicije in investicij v razvoj, Postojna Občina Postojna
29.09.17 Spodbude za investicije v objekte, Postojna Občina Postojna
30.09.17 Spodbude za kmetijstvo, Postojna Občina Bled
21.10.17 Sofinanciranje prevoza mleka, Postojna Občina Postojna
20.10.17 Sofinanciranje računalniških izobraževanj, RC Novo mesto Razvojni center Novo mesto
29.09.17 Štipendije za dijake in študente, Mirna občina Mirna
22.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Gornji Petrovci Občina Gornji Petrovci
29.09.17 Spodbude za kmetijstvo, Dobrepolje Občina Dobrepolje
04.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice
30.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Škocjan Občina Škocjan
27.09.17 Štipendije, Straža Občina Straža
09.10.17 Sofinanciranje obnove mestnega jedra, Krško Občina Krško
10.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Šempeter-Vrtojba občina Šempeter-Vrtojba
13.10.17 Štipendije za študente, Starše Občina Starše
29.09.17 Žepnine za socialno ogrožene dijake in študente, Duplek občina Duplek
06.10.17 Štipendije, Žalec občina Žalec
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
04.10.17 Spodbude za razvoj ribištva, Piran Občina Piran
03.10.17 Spodbude za obnovo fasad v starem mestnem jedru, Kočevje Občina Kočevje
maj 2018 Finančna podpora pri zaposlitvi v drugi državi Švedski zavod za zaposlovanje
03.10.17 Štipendije, Ruše Občina Ruše
11.03.19 Spodbude za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
04.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
03.10.17 Štipendije za dijake in študente, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
31.07.18 Delovni preizkus 2017/2018 Zavod za zaposlovanje
29.09.17 Spodbude za prenove fasad, Črnomelj Občina Črnomelj
29.09.17 Prenova stavb v starem mestnem jedru, Črnomelj Občina Črnomelj
30.11.17 Spodbude za naložbe v trženje in razvoj kmetijskih proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29.11.17 Spodbude za naložbe v kmetijska gospodarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.10.17 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Maribor Mestna občina Maribor
17.10.17 Štipendije za utrjevanje samostojne poti raziskovalca, ERC Evropski raziskovalni svet
30.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Cankova občina Cankova
15.05.18 Garancije za kredite (RGS), Osrednjeslovenska regija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
24.10.17 Poziv Iniciative za inovativno medicino 2, Obzorje 2020 Iniciativa za inovativno medicino
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje RS
16.10.17 Finančne nagrade za dijake in študente, Sv. Jurij v Slov. goricah občina Sv. Jurij v Slov. goricah
15.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Destrnik občina Destrnik
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Grad občina Grad
06.10.17 Denarna nagrada za študente, Hajdina občina Hajdina
05.10.17 Štipendije za dijake in študente, Selnica ob Dravi občina Selnica ob Dravi
16.05.18 Posojila z garancijami (RGS), Obalno-kraška regija Regionalni razvojni center Koper
27.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Piran občina Piran
29.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Markovci občina Markovci
03.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Markovci občina Markovci
10.11.17 Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij, Puconci občina Puconci
15.10.17 Štipendije za študente, Destrnik občina Destrnik
15.05.18 Krediti z garancijami (RGS), Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
16.05.18 Garancije za bančne kredite (RGS), Goriška regija Razvojna agencija ROD Ajdovščina
06.05.18 Garancije za kredite v Primorsko-notranjski regiji Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
09.10.17 Eureka 2017 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
07.06.18 Subvencije za eko daljinsko ogrevanje Ministrstvo za infrastrukturo
06.10.17 Zoisove štipendije 2017/2018 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
16.05.18 Krediti in garancije za MSP (RGS), Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC
31.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Borovnica občina Borovnica
02.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Ruše občina Ruše
02.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Vrhnika občina Vrhnika
08.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Dobrepolje občina Dobrepolje
30.09.17 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Primorsko-notranjska statistična regija RRA Zeleni kras
13.10.17 Spodbude za samozaposlitev, Hoče-Slivnica občina Hoče-Slivnica
30.09.17 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Gorenjska BSC Kranj
30.09.17 Spodbude za kmetijstvo, Beltinci občina Beltinci
07.09.18 Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
03.11.17 Spodbude za obnovo fasad, Kidričevo občina Kidričevo
06.10.17 Štipendije za perspektivne posameznike, Novo mesto mestna občina Novo mesto
29.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Železniki občina Železniki
29.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Železniki občina Železniki
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
30.11.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Brežice občina Brežice
30.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo in turizem, Laško občina Laško
29.09.17 Spodbude za vzpostavitev kratkih dobavnih verig Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29.09.17 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
02.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Škofja Loka občina Škofja Loka
30.10.17 Spodbujanje investicij, Bovec občina Bovec
30.10.17 Spodbude za zaposlovanje, Bovec občina Bovec
30.10.17 Spodbude za usposabljanja, Bovec občina Bovec
30.10.17 Spodbude za nastope na sejmih, Bovec občina Bovec
30.10.17 Spodbude za promocijske aktivnosti, Bovec občina Bovec
30.10.17 Spodbude za področje turizma, Bovec občina Bovec
30.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Kamnik občina Kamnik
31.10.17 Spodbude za zaposlovanje, Miklavž na Dravskem polju občina Miklavž na Dravskem polju
31.10.17 Subvencija obrestne mere, Miklavž na Dravskem polju občina Miklavž na Dravskem polju
30.11.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Velike Lašče občina Velike Lašče
30.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Občini Velike Lašče občina Velike Lašče
30.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Ribnica občina Ribnica
30.10.17 Sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov, Brežice občina Brežice
27.11.18 Razvoj enkranov na dotik za slabovidne, Obzorje 2020 Evropska komisija
29.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Hrpelje – Kozin občina Hrpelje – Kozina
26.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Pivka občina Pivka
30.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Moravče občina Moravče
30.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Apače občina Apače
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Straža občina Straža
25.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Podlehnik občina Podlehnik
01.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Brežice občina Brežice
04.10.17 Denarna pomoč za odstranjevanje azbestne kritine, Kamnik občina Kamnik
27.09.17 Spodbude za energetske ukrepe, Kamnik občina Kamnik
30.10.17 Posojila za kmetijske in gozdarske projekte Slovenski regionalno razvojni sklad
22.04.18 Garancije za posojila MSP, Podravje Mariborska razvojna agencija
30.11.17 Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij, Moravske Toplice občina Moravske Toplice
30.11.17 Pomoči za ohranjanje rodovitnosti tal, Moravske Toplice občina Moravske Toplice
29.09.17 Spodbude za obnove fasad, Ribnica občina Ribnica
31.10.17 Spodbude za razvoj podjetništva, Zreče občina Zreče
31.10.17 Spodbude za razvoj podjetništva, Zreče občina Zreče
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec občina Dobrova-Polhov Gradec
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišlih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.10.17 Spodbude za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto, Celje Energetika Celje
29.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Cirkulane občina Cirkulane
20.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Kočevje občina Kočevje
30.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Škocjan občina Škocjan
30.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Laško občina Laško
04.04.18 Garancije za bančna posojila (RGS), JV Slovenija Razvojni center Novo mesto
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.12.18 Spodbude za okoljske znake v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
02.10.17 Spodbude za zaposlovanje, Komen občina Komen
15.11.17 Subvencija obrestne mere, Vipava občina Vipava
17.11.17 Sofinanciranje komunalnega prispevka za podjetja, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
20.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Lendava občina Lendava
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk občina Majšperk
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Zagorje ob Savi občina Zagorje ob Savi
15.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Slovenske Konjice občina Slovenske Konjice
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
30.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Črnomelj občina Črnomelj
08.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Ivančna Gorica občina Ivančna Gorica
31.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Miklavž na Dravskem polju občina Miklavž na Dravskem polju
24.11.17 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Tolmin občina Tolmin
do objave v Uradnem listu Pomoč zaradi vraničnega prisada Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave v Uradnem listu Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
08.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Vransko občina Vransko
29.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Bistrica ob Sotli občina Bistrica ob Sotli
20.10.17 Subvencioniranje obrestne mere, Slovenska Bistrica občina Slovenska Bistrica
20.10.17 Subvencioniranje obrestno mero v kmetijski dejavnosti, Slovenska Bistrica občina Slovenska Bistrica
11.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Mirna občina Mirna
30.09.17 Spodbude za samozaposlitev, Mislinja občina Mislinja
do porabe sredstev Spodbude za podjetništvo, Majšperk občina Majšperk
30.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Postojna občina Postojna
26.01.18 Spodbude za izgradnjo malih vetrnih elektrarn in hidroelektrarn Ministrstvo za infrastrukturo
16.10.17 Spodbude za energetske prenove stavb v lasti občin Ministrstvo za infrastrukturo
29.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Ribnica na Pohorju občina Ribnica na Pohorju
29.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Dobrna občina Dobrna
29.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Hrastnik občina Hrastnik
do porabe sredstev Spodbude za zaposlovanje, Ormož občina Ormož
do porabe sredstev Spodbude za pospeševanje poklicnega izobraževanja, Ormož občina Ormož
02.10.17 Spodbude za promocijo izdelkov in storitev, Ormož občina Ormož
13.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Selnica ob Dravi občina Selnica ob Dravi
06.10.17 Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad
06.10.17 Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad
31.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Makole občina Makole
29.09.17 Spodbude za kmetijstvo, Škofja Loka občina Škofja Loka
20.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Radenci občina Radenci
06.11.17 Individualni hišni kanalizacijski priključki in male čistilne naprave, Krško občina Krško
27.10.17 Spodbude za zaposlovanje, Rogatec občina Rogatec
01.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Makole občina Makole
29.09.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Središče ob Dravi občina Središče ob Dravi
16.12.17 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Peč občina Mirna Peč
04.10.17 Spodbude v kmetijstvu, Nova Gorica mestna občina Nova Gorica
30.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Rogatec občina Rogatec
27.10.17 Sofinanciranje obnove fasad, Semič občina Semič
27.10.17 Pomoč pri prvem reševanju stanovanjskega problema, Semič občina Semič
10.10.17 Individualni kanalizacijski priključki, Semič občina Semič
10.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Semič občina Semič
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Trbovlje občina Trbovlje
10.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Tržič občina Tržič
29.09.17 Sofinanciranje obnove fasad v mestnem jedru, Metlika občina Metlika
03.10.17 Spodbude za zaposlovanje, Divača občina Divača
10 dni po prejemu obvestila sekretariata Eureka Program za raziskave in razvoj Eurostars Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Rogatec občina Rogatec
16.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Metlika občina Metlika
02.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Krško občina Krško
15.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Šenčur občina Šenčur
30.04.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Žalec občina Žalec
15.10.17 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
20.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Žalec občina Žalec
02.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Hoče-Slivnica občina Hoče-Slivnica
30.11.17 Razvojna posojila za začetne podjetniške projekte, problemska območja Slovenski regionalno razvojni sklad
31.10.17 Sofinanciranje prispevka delodajalca na plače zaposlenih, Ajdovščina občina Ajdovščina
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj občina Šoštanj
29.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Andraž v Slov. goricah občina Sveti Andraž v Slov. goricah
do objave Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
15.11.17 Subvencioniranje obrestne mere za naložbe podjetij, Ajdovščina občina Ajdovščina
02.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Ajdovščina občina Ajdovščina
13.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Vodice občina Vodice
13.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Vodice občina Vodice
16.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Hajdina občina Hajdina
do porabe sredstev Spodbude za izobraževanje, Žalec občina Žalec
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Prebold občina Prebold
13.10.17 Izvedba individualnih kanalizacijskih priključkov, Kočevje občina Kočevje
30.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Starše občina Starše
30.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Starše občina Starše
21.10.17 Spodbude za zaposlovanje, Rogaška Slatina občina Rogaška Slatina
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žalec občina Žalec
01.10.17 Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
06.10.17 Šipendije za državljanje držav Zahodnega Balkana Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Subvencije za električne avtomobile Eko sklad
07.06.18 Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije Ministrstvo za infrastrukturo
30.11.17 Posojila za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami, Garancijska shema Posavja Regionalna razvojna agencija Posavje
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za nakup vozil za potniški promet Eko sklad
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč ob smrti ali nezmožnosti za delo na kmetiji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
do porabe sredstev Energetska prenova občinskih stavb Ministrstvo za infrastrukturo
17.10.17 Menjava ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave Standardni projekti v okviru Interreg Italija - Slovenija Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
19.04.18 Posojila z garancijo za Pomurje Slovenski regionalno razvojni sklad
19.04.18 Posojila z garancijo za Zasavje Slovenski regionalno razvojni sklad
22.04.18 Krediti in garancije za MSP Koroške regije Regionalna razvojna agencija Koroška
do objave v Uradnem lisu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila - pravne osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila - fizične osebe Eko sklad
31.10.17 Sofinanciranje RRI v MSP SID Banka
31.10.17 Sofinanciranje naložb in zaposlovanja v MSP SID Banka
31.10.17 Mikrofinanciranje poslovanja MSP SID Banka
31.10.17 Financiranje poslovanja MSP SID Banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave v Uradnem listu Spodbude za socialno šibke občane za zamenjavo starih kurilnih naprav Eko sklad
28.09.18 Program Fulbright Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
16.05.18 Krediti z garancijami v Obalno kraški regiji Regionalni razvojni center Koper
ni določen Azbestni odpadki Občina Postojna
stalno odprt Za boljšo inovacijsko podporo MSP Evropska komisija
stalno odprt Vzdržna varnost hrane Evropska komisija
stalno odprt Informacijske in komunikacijske tehnologije Evropska komisija
stalno odprt Fokusno področje digitalne varnosti Evropska komisija
stalno odprt Nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija in proizvodnja Evropska komisija
stalno odprt Industrija 2020 v krožnem gospodarstvu Evropska komisija
stalno odprt Energetsko učinkovite stavbe Evropska komisija
stalno odprt Internet stvari Evropska komisija
stalno odprt Energetska učinkovitost Evropska komisija
stalno odprt Pametna in vzdržna mesta Evropska komisija
stalno odprt Zelena vozila 2016 - 2017 Evropska komisija
stalno odprt Mobilnost za rast 2016 - 2017 Evropska komisija
stalno odprt Konkurečna nizkoogljična energija Evropska komisija
stalno odprt Oblikovanje okolju prijaznega gospodarstva Evropska komisija
stalno odprt Varnost Evropska komisija
15.05.18 Krediti in garancije za MSP Savinjske regije Razvojna agencija Savinjske regije
do porabe sredstev Male komunalne čistilne naprave Občina Dolenjske Toplice
stalno odprt Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
30.10.17 Spodbude za malo gospodarstvo, Kozje občina Kozje
01.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Rače - Fram občina Rače - Fram
29.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Šentrupert občina Šentrupert
30.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Velike Lašče občina Velike Lašče
25.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Tišina Občina Tabor
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
20.10.17 Subvencija obrestne mere, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
06.10.17 Štipendije za dijake in študente, Rače-Fram občina Rače-Fram
10.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Poljčane občine Poljčane
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Rogašovci občina Rogašovci
29.09.17 Spodbude za kmetijstvo, Rogašovci občina Rogašovci
29.09.17 Spodbude za kmetijstvo, Renče - Vogrsko občina Renče - Vogrsko
27.10.17 Spodbude za razvoj podjetništva, Juršinci občina Juršinci
15.11.17 Male komunalne čistilne naprave, Kranjska Gora občina Kranjska Gora
do porabe sredstev Subvencije za mlade pri najetju posojila za stanovanje, Ravne na Koroškem občina Ravne na Koroškem
31.12.17 Male komunalne čistilne naprave, Sevnica občina Sevnica
30.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Vuzenica občina Vuzenica
31.10.17 Male komunalne čistlne naprave, Kozje občina Kozje
07.11.17 Spodbude za kmetijstvo, Lovrenc na Pohorju občina Lovrenc na Pohorju
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
02.10.17 Spodbude za kmetijstvo, Poljčane občina Poljčane
vse leto Eureka Eureka sekretariat
13.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Rače - Fram občina Rače - Fram
06.10.17 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Rače - Fram občina Rače - Fram
13.10.17 Spodbude za podjetništvo, Rače-Fram občina Rače-Fram
31.12.17 Pomoči pri najetju stanovanjskega posojila za mlade, Ravne na Koroškem občina Ravne na Koroškem
30.09.17 Male komunalne čistilne naprave, Ljubno občina Ljubno
31.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Štore občina Štore
31.10.17 Male komunalne čistilne naprave, Šmarje pri Jelšah občina Šmarje pri Jelšah
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE