Aktualni razpisi
VSI (359) MSP (113) Izobraževanja in usposabljanja (56) Okolje (145) Konkurenčnost (88) Zaposlovanje (58) Kmetijstvo (63) Regije in lokalni razvoj (9) Raziskave in inovacije (40) Energija (29) Turizem (9) Promet (4) Zdravje (3)
Rok prijaveNamenRazpisnik
17.09.18 Mentorske sheme Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.09.19 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
01.11.18 Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
15.10.18 Štipendije za študente, Destrnik Občina Destrnik
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Šentilj Občina Šentilj
03.10.18 Štipendije za študente in dijake, Ruše Občina Ruše
02.11.18 Posojila za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, Kobarid Občina Kobarid
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Dobrovnik Občina Dobrovnik
23.10.19 Delovni preizkus 2018/2019 Zavod za zaposlovanje
10.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Trbovlje Občina Trbovlje
14.09.18 Spodbude za samozaposlitev, Maribor Mestna občina Maribor
do porabe sredstev Inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za preusmeritev v ekološko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
19.10.18 Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.11.18 Posojila za kmetijske in gozdarske projekte Slovenski regionalno razvojni sklad
03.12.18 Predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev Slovenski regionalno razvojni sklad
17.08.18 Spodbude za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, Jesenice Občina Jesenice
20.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Metlika Občina Metlika
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Rogašovci Občina Rogašovci
15.11.18 Male čistilne naprave, Vojnik Občina Vojnik
01.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Markovci Občina Markovci
05.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Markovci Občina Markovci
14.11.18 Kmetijske digitalne integracijske platforme Evropska komisija
15.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Sveta Trojica v Slovenskih goricah Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
15.11.18 Spodbude za samozaposlovanje, Šentilj Občina Šentilj
28.09.18 Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij Ministrstvo za javno upravo
02.10.18 Projekti za tržni nadzor nad proizvodi v EU Evropska komisija
17.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Gorenja vas - Poljane Občina Gorenja vas - Poljane
17.09.18 Spodbude za naložbe v zasebne vodovode, Gorenja vas - Poljane Občina Gorenja vas - Poljane
28.08.18 Finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v kmetijskih programih, Kamnik Občina Kamnik
14.09.18 Štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, Maribor Mestna občina Maribor
15.10.18 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Maribor Mestna občina Maribor
05.10.18 Štipendije in enkratne denarne pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
05.10.18 Spodbude za raziskovalce na začetku kariere Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Beltinci Občina Beltinci
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Destrnik Občina Destrnik
13.09.18 Spodbude za inovativne projekte, Dolenjska in Bela krajina Razvojni center Novo mesto
05.10.18 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
15.10.18 Finančne nagrade za dijake in študente, Sv. Jurij v Slovenskih goricah Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah
04.09.18 Pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine Evropska komisija
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Borovnica Občina Borovnica
08.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Dobrepolje Občina Dobrepolje
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Duplek Občina Duplek
29.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Duplek Občina Duplek
01.10.18 Komunalne čistilne naprave, Škocjan Občina Škocjan
19.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Šalovci Občina Šalovci
01.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Vrhnika Občina Vrhnika
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Laško Občina Laško
do porabe sredstev Spodbude za izboljšavo infrastrukture ribiških pristanišč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
05.09.18 Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA Javna agencija za raziskovalno dejavnost
15.03.19 Posojila za razvoj kmetijstva, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
15.09.18 Podjetniška posojila, Domžale Občina Domžale
31.08.18 Spodbude za ribištvo, Izola Občina Izola
15.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Sodražica Občina Sodražica
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Borovnica Občina Borovnica
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo - skupinske izjeme, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
05.10.18 Občinske štipendije, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Radenci Občina Radenci
19.10.18 Subvencije obrestne mere podjetniških kreditov, Primorsko-notranjska RRA Zeleni kras
03.09.18 Štipendije za nadarjene dijake in študente, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
03.09.18 Štipendije za vrhunske in perspektivne športnike, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
08.10.18 Denarna nagrada za študente, Hajdina Občina Hajdina
do porabe sredstev Spodbude za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.12.19 Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice Zavod za zaposlovanje
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Železniki Občina Železniki
30.10.18 Sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
01.06.21 Nagrada 'evropska cenovno ugodna izstrelitev v vesolje', Obzorje 2020 Evropska komisija
20.11.18 Spodbude za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin, Ajdovščina Občina Ajdovščina
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
31.10.18 Podjetniška posojila, Hoče - Slivnica Občina Hoče - Slivnica
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
31.08.18 Spodbude za nakup nove opreme, Maribor Mestna občina Maribor
31.08.18 Občinske štipendije, Straža Občina Straža
22.10.18 Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov Slovenski podjetniški sklad
14.09.18 Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, Kranj Mestna občina Kranj
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Radeče Občina Radeče
31.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
10.11.18 Štipendije in sofinanciranje projektov (Slovenske gorice, Prlekija, Haloze) Ustanova dr. Antona Trstenjaka
31.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
31.10.18 Subvencioniranje obresti bančnih posojil, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Škocjan Občina Škocjan
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Železniki Občina Železniki
01.10.18 Male čistilne naprave, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
16.08.18 Subvencije za bivanje študentov, Ljubljana, Maribor, Koper Študentski domovi Ljubljana, Maribor, Koper
01.11.18 Male čistilne naprave, Brežice Občina Brežice
15.12.18 Male čistilne naprave, Miklavž na Dravskem polju Občina Miklavž na Dravskem polju
05.09.18 Male čistilne naprave, Sveta Trojica v Slovenskih goricah Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
31.08.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Medvode Občina Medvode
30.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Gorenja vas – Poljane Občina Gorenja vas – Poljane
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad, Ribnica Občina Ribnica
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Štore Občina Štore
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Šentrupert Občina Šentrupert
21.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Cerkvenjak Občina Cerkvenjak
19.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žetale Občina Žetale
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Žiri Občina Žiri
01.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Bistrica ob Sotli Občina Bistrica ob Sotli
01.10.18 Subvencije za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov, Kamnik Občina Kamnik
31.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Zreče Občina Zreče
05.09.18 Spodbude za neformalno izobraževanje in usposabljanje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Moravče Občina Moravče
03.09.18 Nagrada 'blockchain za družbeno dobro', Obzorje 2020 Evropska komisija
28.09.18 Spodbude za projekte lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin, Vodice LAS Za mesto in vas
12.09.18 Spodbude za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave in hišna črpališča, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
30.10.18 Spodbude za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije, Celje Energetika Celje
22.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Lukovica Občina Lukovica
03.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Bohinj Občina Bohinj
15.10.18 Subvencije za samozaposlitev, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
15.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Podlehnik Občina Podlehnik
31.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Velenje Mestna občina Velenje
28.06.19 Spodbude za usposabljanje brezposelnih v deficitarnih poklicih Zavod RS za zaposlovanje
27.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Apače Občina Apače
do porabe sredstev Spodbude za predelavo ribiških proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do porabe sredstev Spodbude za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
14.09.18 Subvencioniranje obrestne mere, Semič Občina Semič
31.10.18 Razvojna posojila na problemskih območjih Slovenski regionalno razvojni sklad
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Dobrovnik Občina Dobrovnik
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Pesnica Občina Pesnica
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Kamnik Občina Kamnik
22.10.18 Posojila za razvoj obrti in drobnega gospodarstva, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
22.10.18 Investicijska posojila za kmetijsko dejavnost, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
17.09.18 Stanovanjska posojila, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
14.03.19 Program LIFE Evropska komisija
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Renče-Vogrsko Občina Renče-Vogrsko
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice
31.10.20 Posojila za tehnološko-razvojne projekte SID banka
01.09.18 Spodbude za podjetništvo, Izola Občina Izola
31.08.18 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (PRP 2014-2020; podukrep 4.3) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.06.20 Aktivni do upokojitve Zavod za zaposlovanje
06.09.18 Javno-zasebna partnerstva na področju bio-osnovane industrije Evropska komisija
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Polzela Občina Polzela
15.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Hajdina Občina Hajdina
14.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ptuj Mestna občina Ptuj
20.10.18 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
31.08.18 Spodbude za zaposlovanje, Komen Občina Komen
31.08.18 Pomoči za gradnjo namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Ajdovščina Občina Ajdovščina
30.09.18 Študijska finančna pomoč, Gorišnica Občina Gorišnica
10.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Škofja Loka Občina Škofja Loka
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Trbovlje Občina Trbovlje
02.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Cirkulane Občina Cirkulane
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Črnomelj Občina Črnomelj
28.09.18 Pomoč pri prvem reševanju stanovanjskega problema, Semič Občina Semič
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad, Semič Občina Semič
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Semič Občina Semič
28.09.18 Spodbude za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov, Semič Občina Semič
19.10.18 Subvencija obrestne mere, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
31.03.19 Garancije za posojila, Dolenjska Razvojni center Novo mesto
do objave na spletni strani ministrstva Nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoči za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
07.09.18 Spodbude za razvoj podeželja, Maribor Mestna občina Maribor
05.11.18 Male čistilne naprave, Vitanje Občina Vitanje
31.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Zreče Občina Zreče
31.12.18 Male čistilne naprave, Rogašovci Občina Rogašovci
05.11.18 Individualni kanalizacijski priključki in male čistilne naprave, Krško Občina Krško
10.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Poljčane Občina Poljčane
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Šmarje pri Jelšah Občina Šmarje pri Jelšah
15.11.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Vipava Občina Vipava
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ormož Občina Ormož
02.10.18 Sredstva za promocijo lastnih izdelkov in storitev podjetja, Ormož Občina Ormož
30.11.18 Spodbude za razvoj gospodarstva v industrijskih in obrtno poslovnih conah, Brežice Občina Brežice
26.09.18 Spodbude za energetske ukrepe, Kamnik Občina Kamnik
03.10.18 Denarna pomoč za odstranjevanje azbestne kritine, Kamnik Občina Kamnik
16.11.18 Sofinanciranje komunalnega prispevka za podjetja, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Videm Občina Videm
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Dobrna Občina Dobrna
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Gorje Občina Gorje
31.12.18 Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, Ormož Občina Ormož
31.12.18 Subvencije za obnovo fasad, streh, zunanjih vrat in oken, Trbovlje Občina Trbovlje
31.12.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Majšperk Občina Majšperk
30.11.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
30.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Velike Lašče Občina Velike Lašče
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Vuzenica Občina Vuzenica
31.12.18 Spodbude za kmetijstvo, Majšperk Občina Majšperk
26.10.18 Sofinanciranje obnove fasad, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
31.08.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kidričevo Občina Kidričevo
31.12.18 Male čistilne naprave, Puconci Občina Puconci
28.08.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Gorje Občina Gorje
15.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Šenčur Občina Šenčur
12.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
21.09.18 Sofinanciranje investicij podjetij, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
21.09.18 Sofinanciranje stroškov promocije MSP, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
21.09.18 Spodbude za samozaposlovanje, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Makole Občina Makole
30.09.18 Priključki na kanalizacijske sisteme, Podčetrtek Občina Podčetrtek
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Podčetrtek Občina Podčetrtek
13.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Celje Mestna občina Celje
30.09.18 Spodbude za investicije, Postojna Občina Postojna
30.09.18 Spodbude za delovanje mladih podjetij, Postojna Občina Postojna
30.09.18 Spodbude za investicije, Postojna Občina Postojna
25.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Tišina Občina Tišina
25.09.18 Sofinanciranje razvoja turistične ponudbe Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.10.18 Subvencije za reševanje stanovanjskega problema mladih, Hrpelje-Kozina Občina Hrpelje-Kozina
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
21.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Lendava Občina Lendava
01.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Mokronog - Trebelno Občina Mokronog - Trebelno
13.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Cerkvenjak občina Cerkvenjak
09.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Grad Občina Grad
28.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Središče ob Dravi Občina Središče ob Dravi
31.12.18 Male čistilne naprave, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
22.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Postojna Občina Postojna
26.09.18 Sofinanciranje prenove stavb v starem mestnem jedru, Črnomelj Občina Črnomelj
28.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Andraž v Slov. goricah Občina Sveti Andraž v Slov. goricah
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Vransko Občina Vransko
28.09.18 Sofinanciranje obnove fasad in streh, Metlika Občina Metlika
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Škofja Loka Občina Škofja Loka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Prebold Občina Prebold
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Kozje Občina Kozje
19.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Divača Občina Divača
15.12.18 Spodbude za zaposlovanje presežnih delavcev RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Cerknica Občina Cerknica
31.10.18 Črpališča odpadnih voda, Cerknica Občina Cerknica
01.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
13.09.18 Program za raziskave in razvoj Eurostars Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Mirna Občina Mirna
17.12.20 Nagrada za inovativne baterije za e-vozila, Obzorje 2020 Evropska komisija
20.09.18 Spodbude za inovacije na področju elektronskih komponent in sistemov Evropska komisija
15.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Metlika Občina Metlika
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Novo mesto Mestna občina Novo mesto
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Rečica ob Savinji Občina Rečica ob Savinji
12.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Vodice Občina Vodice
28.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Vodice Občina Vodice
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk Občina Majšperk
01.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Rače - Fram Občina Rače - Fram
15.10.18 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
12.11.18 Spodbude energetske prenove stavb občin Ministrstvo za infrastrukturo
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Krško Občina Krško
23.11.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Tolmin Občina Tolmin
11.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Kranj Mestna občina Kranj
15.10.18 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
01.12.18 Male čistilne naprave, Makole Občina Makole
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Poljčane Občina Poljčane
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Puconci Občina Puconci
15.11.18 Spodbude za investicijska vlaganja, Ajdovščina Občina Ajdovščina
02.11.18 Spodbude za podjetništvo, inovativnost, turizem, Ruše Občina Ruše
15.11.18 Spodbude za zaposlovanje, Rogatec Občina Rogatec
19.10.18 Individualni kanalizacijski priključki, Kočevje Občina Kočevje
14.12.18 Spodbude za kmetijstvo, Mirna Peč Občina Mirna Peč
30.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Ljubno Občina Ljubno
09.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
28.03.19 Male komunalne čistilne naprave, Sevnica Občina Sevnica
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Starše Občina Starše
31.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Starše Občina Starše
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Straža Občina Straža
12.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Trebnje Občina Trebnje
31.12.18 Male čistilne naprave, Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki
20.09.18 Štipendije za deficitarne poklice 2018/2019 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
13.09.18 Spodbude za kmetijstvo, Pivka Občina Pivka
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec Občina Dobrova-Polhov Gradec
03.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
26.09.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Pivka Občina Pivka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Medvode Občina Medvode
30.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Postojna Občina Postojna
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj Občina Šoštanj
01.11.18 Spodbude za zaposlovanje, Rogaška Slatina Občina Rogaška Slatina
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Gornja Radgona Občina Gornja Radgona
05.10.18 Spodbude za odstranjevanje azbestne kritine, Pivka Občina Pivka
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Brda Občina Brda
31.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Pivka Občina Pivka
01.10.18 Spodbude za kmetijstvo, Ribnica na Pohorju Občina Ribnica na Pohorju
31.01.19 Spodbude za malo gospodarstvo in dopolnilno dejavnost na kmetiji, Podvelka Občina Podvelka
30.11.18 Spodbude za naložbe mikro podjetij, Mislinja Občina Mislinja
30.09.18 Spodbude za samozaposlitev, Mislinja Občina Mislinja
15.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice
01.10.18 Mikroposojila na problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
28.12.20 Fullbright štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji Spodbuda za prijave projektov na program Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
07.12.18 Male komunalne čistilne naprave, Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica
31.12.18 Usposabljanje iz socialnega podjetništva Zavod za zaposlovanje
22.11.19 Po kreativni poti do znanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
30.01.19 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Gorenjska Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu – mladi Zavod za zaposlovanje
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Gorenjska regija BSC Kranj
30.09.18 Izbor projektov za sofinanciranje kadrovskih štipendij, Podravska regija Mariborska razvojna agencija
17.10.19 Spodbude za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
31.08.18 Dolgoročna investicijska posojila za gospodarstvo, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
31.08.18 Dolgoročna posojila za razvojne projekte gospodarstva, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
18.09.18 Spodbude za prihodnje vodilne pobude Evropska komisija
12.09.18 Štipendije za najbolj obetavne raziskovalce Evropska komisija
02.04.19 Spodbude za digitalizacijo industrije in storitev, Obzorje 2020 Evropska komisija
19.11.19 Spodbude za razvoj na področju kibernetske varnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za področje preobrazbe evropske industrije, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrije prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
28.03.19 Spodbude za raziskave na področju IKT, Obzorje 2020 Evropska komisija
03.09.19 Spodbude za razvoj na področju industrijske trajnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
27.12.20 Fast track to innovation (Hitra pot do inovacij) Evropska komisija
30.09.18 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
23.01.19 Spodbude na področju trajnostne varnosti živil Evropska komisija
04.11.20 Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
do porabe sredstev Dolgoročni krediti z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalno razvojni center Koper
30.08.18 Izbor projektov za kadrovske štipendije, Zasavje Regionalna razvojna agencija Zasavje
30.09.18 Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Primorsko-notranjska Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
30.09.18 Sofinanciranje kadrovskih štipendij, Posavje Regionalna razvojna agencija Posavje
27.09.18 Spodbude za razvoj na področju spletne varnosti Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
maj 2018 Finančna podpora pri zaposlitvi v drugi državi Švedski zavod za zaposlovanje
11.03.19 Spodbude za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
12.09.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 SPIRIT
31.07.19 Spodbude za zaposlitev brezposelnih Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod za zaposlovanje
30.11.18 Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 Zavod za zaposlovanje RS
24.09.19 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
07.09.18 Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
27.11.18 Razvoj enkranov na dotik za slabovidne, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
31.12.18 Spodbude za okoljske znake v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.07.19 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih Zavod za zaposlovanje
20.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Žalec občina Žalec
do objave Enkratna pomoč za prijave na Obzorje 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost
do porabe sredstev Spodbude za izobraževanje, Žalec občina Žalec
31.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Žalec občina Žalec
30.09.19 Štipendije za program Fulbright Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.05.19 Dopolnjevanje SME Instrumenta, 1.faza SPIRIT
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
28.09.18 Program Fulbright Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
stalno odprto Spodbuda za ustrezno ravnanje z azbestnimi odpadki, Vodice Občina Vodice
01.09.18 Male komunalne čistilne naprave, Zavrč Občina Zavrč
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
31.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Gornji Grad Občina Gornji Grad
30.08.18 Male komunalne čistilne naprave, Sveti Tomaž Občina Sveti Tomaž
30.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Velike Lašče Občina Velike Lašče
31.08.18 Spodbude za kmetijstvo, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
15.11.18 Male komunalne čistilne naprave, Kranjska Gora Občina Kranjska Gora
30.11.18 Spodbude za kmetijstvo, Vuzenica Občina Vuzenica
30.10.18 Spodbude za malo gospodarstvo, Kozje Občina Kozje
do preklica poziva Erasmus za mlade podjetnike Evropska komisija
19.10.18 Male komunalne čistilne naprave, Rače - Fram Občina Rače - Fram
17.10.18 Spodbude za zaposlovanje, Rače - Fram Občina Rače - Fram
vse leto Eureka Eureka sekretariat
05.10.18 Posojila s subvencionirano obrestno mero, Rače - Fram Občina Rače - Fram
do porabe sredstev Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah, Goriška Posoški razvojni center
08.10.18 Žepnine za dijake in študente, Rače-Fram Občina Rače-Fram
do objave Čezmejno sodelovanje Srednja Evropa Nadzorna komisija programa Interreg SE