Spodbude za energetske preglede v podjetjih

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda (Javni poziv 47SUB-EPPO17)

RazpisnikEko sklad
Namenjeno za pravne osebe
Čas objave 21.04.2017
Rok prijave do objave v Uradnem listu
Področja MSP (54), Energija (24), Okolje (62)
PovezavaSpletna stran razpisa

Vsi aktivni razpisi razpisnika Eko sklad

VSI (18) MSP (2) Okolje (18) Energija (17) Promet (1)
Rok prijaveNamenRazpisnik
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, fizične osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila, pravne osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav za socialno šibke Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena Eko sklad
do objave v uradnem listu Spodbude za nakup ekoavtobusov Eko sklad
do objave v Uradnem listu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za zamenjavo kurilnih naprav v blokih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za energetske preglede v podjetjih Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za samooskrbne sončne elektrarne Eko sklad
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad