Posojila za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI)

RazpisnikSID banka
Namenjeno za pravne osebe
Čas objave 04.04.2019
Rok prijave do porabe sredstev
Področja MSP (119), Raziskave in inovacije (38), Konkurenčnost (103)
PovezavaSpletna stran razpisa

Vsi aktivni razpisi razpisnika SID banka

VSI (7) MSP (7) Raziskave in inovacije (1) Konkurenčnost (6) Okolje (1) Turizem (1) Zaposlovanje (1)
Rok prijaveNamenRazpisnik
do porabe sredstev Posojila za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložbenih projektov SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb za trajnostno rast turizma SID banka
do porabe sredstev Financiranje MSP SID banka
do porabe sredstev Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja SID banka
do porabe sredstev Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja SID banka